De Staat van Fiscale Gerechtigheid 2023 : het verslag is uit!

Landen zijn op weg om in de komende 10 jaar bijna 4,7 biljoen dollar aan belasting te verliezen aan belastingparadijzen. Landen moeten een VN-belastingverdrag aannemen om dit astronomische verlies te voorkomen.

Volgens De Staat van Fiscale Gerechtigheid 2023 zullen landen in de komende 10 jaar bijna 5 biljoen dollar aan belasting verliezen aan multinationale bedrijven en rijke individuen die belastingparadijzen gebruiken om belasting te ontduiken. De toekomstige verliezen aan publiek geld zouden gelijk staan aan het verliezen van een jaar aan wereldwijde uitgaven voor volksgezondheid.

Het rapport roept landen op om aan het einde van dit jaar bij de VN te stemmen voor het beginnen van onderhandelingen over een VN-belastingverdrag in de Algemene Vergadering van de VN om de astronomische verliezen te voorkomen.

Belangrijkste bevindingen

  • Landen verliezen jaarlijks 472 miljard dollar aan belasting door internationaal belastingmisbruik.
  • Van de jaarlijkse belastingverliezen van 472 miljard dollar, gaat 301 miljard dollar verloren door grensoverschrijdend belastingmisbruik door multinationale bedrijven en 171 miljard dollar gaat verloren door offshore belastingmisbruik door rijke individuen.
  • Landen met lagere inkomens, die historisch gezien weinig of geen zeggenschap hebben gehad over wereldwijde belastingregels, worden nog steeds harder getroffen door internationaal belastingmisbruik. Hoewel de meeste jaarlijkse belastingverliezen worden geleden door landen met hogere inkomens (426 miljard dollar), zijn deze verliezen gelijk aan 9 procent van de budgetten voor volksgezondheid van landen met hogere inkomens. De belastingverliezen van landen met lagere inkomens (46 miljard dollar) zijn gelijk aan meer dan de helft (56 procent) van hun budgetten voor volksgezondheid.
  • Als landen de koers blijven volgen die ze de afgelopen 10 jaar hebben gevolgd wat betreft internationale belastingregels, zullen ze de komende 10 jaar naar schatting 4,7 biljoen dollar verliezen, aldus het rapport. Ter vergelijking, landen over de hele wereld besteedden gezamenlijk 4,66 biljoen dollar aan volksgezondheid in één enkel jaar.

Belangrijkste aanbeveling

Om astronomische belastingverliezen in de komende 10 jaar te voorkomen en triljoenen dollars vrij te maken om de achterblijvende Duurzame Ontwikkelingsdoelen te ondersteunen, dringt het Tax Justice Network er bij landen op aan om het leiderschap op het gebied van mondiale belasting te verplaatsen van de OESO naar de VN, waar wereldwijd lidmaatschap, publieke transparantie en de mensenrechten juridische kaders en technische expertise van de VN een meer haalbaar forum kunnen bieden voor het vinden van effectieve fiscale oplossingen.

Hoe zit het met België?

  • Plaats op de ranglijst van belastingparadijzen voor bedrijven: 16
  • Rangschikking index financieel geheim: 26
  • Jaarlijks belastingverlies naar belastingparadijzen: $3.823.027.598
  • Jaarlijks belastingverlies naar andere landen: $2.159.868.067Het rapport is hier beschikbaar !​

Mots clés

Articles recommandés

PB aangifte : welke indieningstermijn voor belastingplichtigen met een juridische constructie ?

Ondernemen: aantal nieuwe vennootschappen in de lift, drie kwart van de ondernemers paste statuten aan

Een fair belastingstelsel? Zo moeilijk is dat eigenlijk niet.