Digitalisering van kmo’s en zelfstandigen: 4 trends die u moet onthouden voor 2022

Telewerk, e-commerce, cyberveiligheid, industriële en dienstrobots ..

Telewerk is wijdverspreid

In 2022 hadden de meeste werknemers toegang op afstand tot de belangrijkste digitale tools van hun kmo (e-mail, documenten, software …):

  • minstens de helft van de werknemers in kleinere bedrijven;
  • tot negen op de tien werknemers in bedrijven met 50 tot 249 werknemers.

Ook vergaderen op afstand is wijdverspreid. Bijna negen op de tien bedrijven met 50 tot 249 werknemers organiseren vergaderingen op afstand. Voor kleinere bedrijven is het gebruik minder uitgesproken, maar nog steeds vrij significant: drie op de tien bedrijven met minder dan 10 werknemers en zes op de tien bedrijven met 10 tot 49 werknemers organiseerden onlinevergaderingen in 2022.

In België is er meer e-commerce dan in onze buurlanden

De Belgische kmo's onderscheiden zich duidelijk van hun Europese buren op het vlak van e-commerce. 27,3 % van de Belgische kmo's (10-249 werknemers) is actief in e-commerce en verkoopt producten online, en gemiddeld 16,7 % van hun omzet wordt gegenereerd via e-commerce (verkoop via elektronische netwerken). Die resultaten liggen hoger dan de cijfers voor de buurlanden en het Europese gemiddelde: 19,1 % van de kmo’s in de EU verkopen online en 11,3 % van hun omzet wordt via e-commerce gegenereerd.

Cyberveiligheid: 1 op 10 micro-ondernemingen kreeg te maken met incident

In 2022 is IT-beveiliging nog steeds vooral het domein van grotere kmo's (met meer dan 50 werknemers). Meer dan een op de tien micro-ondernemingen (2 tot 9 werknemers) heeft echter al te maken gehad met een beveiligingsincident.

  • 12,9 % van de kmo's heeft ICT-specialisten in dienst, een percentage dat grote verschillen naar bedrijfsgrootte verhult. Bijna zes op de tien (59,6 %) middelgrote bedrijven hebben IT-experts in dienst. Dat cijfer daalt aanzienlijk voor kleinere bedrijven: iets meer dan een kwart van de kleine bedrijven (10 tot 49 werknemers) en nauwelijks 9 % van de microbedrijven (2 tot 9 werknemers) kunnen terugvallen op ICT-specialisten in hun structuur. Dat is nog altijd meer dan in Nederland, Duitsland en Frankrijk, en ligt ook boven het Europese gemiddelde.
  • Meer dan negen op de tien kmo's met meer dan 10 werknemers passen minstens één IT-beveiligingsmaatregel toe, maar slechts 78,9 % van de micro-ondernemingen (2 tot 9 werknemers) zegt beveiligingsmaatregelen te gebruiken. Dat betekent dat bijna een op de vier micro-ondernemingen zegt geen beveiligingsmaatregelen te nemen.
  • Driekwart van de middelgrote Belgische bedrijven (50 tot 249 werknemers) heeft zijn personeel bewust gemaakt van IT-beveiliging. Slechts de helft van de kleine bedrijven en een derde van de micro-ondernemingen deden dat.

Industriële en dienstrobots breken nog niet door

Industriële en dienstrobots werden in 2022 nog steeds weinig gebruikt door micro-, kleine en middelgrote bedrijven. Er lijkt zich echter een trend af te tekenen in de richting van het gebruik van industriële of servicerobots bij middelgrote bedrijven (50 tot 249 werknemers), waarvan 17,8 % zegt dat type hulpmiddel te gebruiken. Het percentage is veel lager voor kleine en micro-ondernemingen (respectievelijk 7,9 % en 2,3 %).

De belangrijkste redenen voor het gebruik van industriële of servicerobots zijn:

  • de wens om de precisie en kwaliteit van producten en processen te garanderen
  • de noodzaak om de veiligheid op de werkplek te verbeteren
  • de hoge arbeidskosten

Ontdek alle cijfers over kmo's.

Mots clés

Articles recommandés

De inflatie stijgt in februari van 1,75% naar 3,20%.

Publicatie instructies en glossaria 2024/1

Meer dan 3,5 miljoen eBox-gebruikers!