Economische vooruitzichten 2024-2029 voor België: stabiele groei, maar het overheidstekort wordt steeds groter !

De Belgische economie zou in 2024 met 1,4% groeien en nagenoeg hetzelfde tempo aanhouden tot 2029. De binnenlandse werkgelegenheid zou in die periode stijgen met 253 000 personen, waardoor de werkgelegenheidsgraad aantrekt tot 74,3% in 2029. De inflatie wordt dit jaar geraamd op 2,8% en zou terugvallen tot minder dan 2% vanaf 2025. Het overheidstekort wordt geraamd op 4,6% van het bbp in 2024. Bij ongewijzigd beleid zou het daarna geleidelijk oplopen tot 5,6% in 2029.De economische groei wordt vooral gedragen door de binnenlandse vraag

De Belgische bbp-groei wordt in 2023 en 2024 aangedreven door de particuliere consumptie en de bedrijfsinvesteringen, terwijl de netto-uitvoer en de investeringen van de gezinnen in woningen een negatieve bijdrage leveren. De bbp-groei bedroeg 1,5% in 2023 en zou uitkomen op 1,4% in 2024, wat opvallend hoger is dan die van de eurozone (resp. 0,5% en 0,9%). In de periode 2025-2029 zou de Belgische economie met 1,3% tot 1,4% per jaar net iets trager groeien dan de eurozone.

De particuliere consumptie wordt ondersteund door de groei van het beschikbaar inkomen

De consumptie van de gezinnen stijgt met 1,4% in 2023 en 1,8% in 2024 niet in dezelfde mate als de koopkracht, gemeten aan de hand van het reëel beschikbaar inkomen (resp. 3,6% en 2,1%). Ze sparen een groter deel van hun inkomen dan in 2022, toen de spaarquote sterk terugviel om het koopkrachtverlies op te vangen. Vanaf 2025 zou hun consumptie iets sneller groeien (gemiddeld 1,5% per jaar) dan de koopkracht (1,4%).

Een minder sterke jobcreatie dan in de afgelopen zes jaar

De werkgelegenheidscreatie verloor duidelijk vaart in 2023 (+41 000 personen) in vergelijking met de jaren 2021-2022 (+198 000 personen over beide jaren samen). Ze blijft ook dit jaar beperkt (+33 000 personen). Vanaf 2025 zou de jobcreatie aan kracht winnen, met een gemiddelde van 44 000 personen per jaar. De werkloosheidsgraad zou licht stijgen in 2024 en 2025, maar vanaf 2027 opnieuw terugvallen. De werkgelegenheidsgraad zou aantrekken van 72,1% in 2023 tot 74,3% in 2029.

Na een tijdelijke opflakkering in de eerste helft van 2024 koelt de inflatie verder af

De stijging van de consumptieprijzen vertraagde aanzienlijk in de tweede helft van vorig jaar (op jaarbasis tot 0,4% in oktober 2023). Dat was grotendeels te danken aan de scherpe daling van de gas- en elektriciteitsprijzen. Toch wordt verwacht dat de inflatie de eerstvolgende maanden herneemt tot meer dan 3%. Het effect van de forse prijsdalingen voor energie dooft immers uit, net zoals de neerwaartse impact van de overheidsmaatregelen om de energiefactuur van de gezinnen te verlichten. De consumptieprijsinflatie zou in 2024 gemiddeld 2,8% bedragen en zich vanaf 2025 stabiliseren op 1,8% per jaar.

Het overheidstekort wordt groter

Het overheidstekort zou in 2023 en in 2024 uitkomen op 4,6% van het bbp. Zonder bijkomende beleidsmaatregelen zou het tekort geleidelijk oplopen tot 5,6% in 2029, vooral door hogere uitgaven voor pensioenen en gezondheidszorg, en hogere rentelasten op de schuld. De overheidsschuld zou stijgen van 106% van het bbp in 2024 tot 117% in 2029.

Politiek en EconomieF.F.F.Knelpunten van de begroting 2024/vooruitzichten 2025-2029 : economische groei, inflatie, werkgelegenheidsgroei en de overheidstekort
Politiek en EconomieF.F.F.Knelpunten van de begroting 2024/vooruitzichten 2025-2029 : economische groei, inflatie, werkgelegenheidsgroei en de overheidstekort


Mots clés

Articles recommandés

Partena Professional en Paybix bundelen krachten om internationale tewerkstelling te vergemakkelijken

De economische groei blijft zowat constant en de inflatie zal weer afnemen