Economische winterprognoses 2024: groei veert pas later op en inflatie daalt sneller

Na de matige groei van het afgelopen jaar kende de EU-economie in 2024 een zwakkere start dan verwacht. In de tussentijdse winterprognoses van de Europese Commissie is de groei in zowel de EU als de eurozone voor 2023 neerwaarts bijgesteld tot 0,5% (tegen 0,6% in de najaarsprognoses). Voor 2024 geldt hetzelfde: 0,9% in de EU (was 1,3%) en 0,8% in de eurozone (was 1,2%).

Voor 2025 wordt onverminderd gerekend op een groei van de bedrijvigheid met 1,7% in de EU en met 1,5% in de eurozone.

Citaat/Citaten

Na de deuk die de Europese economie in 2023 heeft opgelopen, veert zij iets minder sterk op dan eerder werd verwacht. Wel wordt ervan uitgegaan dat de opleving dit jaar geleidelijk meer vaart krijgt en tot in 2025 voortduurt. De inflatie blijft over een brede linie dalen. De groei van de reële lonen in combinatie met een veerkrachtige arbeidsmarkt zou de consumentenvraag positief moeten beïnvloeden. EU-middelen, waaronder die uit de HVF, blijven van groot belang voor de investeringen. Het mondiale landschap blijft echter uiterst onzeker. We volgen de geopolitieke spanningen op de voet. Deze kunnen een negatief effect sorteren op groei en inflatie.

Valdis Dombrovskis, uitvoerend vicevoorzitter voor een economie die werkt voor de mensen

De Europese economie heeft een uiterst lastig jaar achter de rug waarin deze door een samenloop van omstandigheden zwaar op de proef is gesteld. Voor 2024 wordt een minder sterke opleving verwacht dan drie maanden geleden nog werd aangenomen. Wel krijgt het herstel geleidelijk meer vaart onder invloed van de geringere prijsstijgingen, de groei van de reële lonen en een opmerkelijk sterke arbeidsmarkt. De investeringen blijven op peil dankzij de soepelere kredietvoorwaarden en de HVF-financieringsstroom. In 2025 blijft er sprake van een stevige groei en daalt de inflatie tot iets boven het ECB-streefcijfer van 2%. Geopolitieke spanningen, een steeds onstabieler klimaat en een reeks cruciale verkiezingen wereldwijd zijn dit jaar allemaal factoren die de onzekerheid over deze vooruitzichten vergroten.

Paolo Gentiloni, commissaris voor Economie

Achtergrond

Na de matige groei van het afgelopen jaar kende de EU-economie in 2024 een zwakkere start dan verwacht. In de tussentijdse winterprognoses van de Europese Commissie is de groei in zowel de EU als de eurozone voor 2023 neerwaarts bijgesteld tot 0,5% (tegen 0,6% in de najaarsprognoses). Voor 2024 geldt hetzelfde: 0,9% in de EU (was 1,3%) en 0,8% in de eurozone (was 1,2%). Voor 2025 wordt onverminderd gerekend op een groei van de bedrijvigheid met 1,7% in de EU en met 1,5% in de eurozone.

De inflatie vertraagt sneller dan in het najaar werd verwacht. Voor de EU daalt het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen (de HICP-inflatie) van 6,3% in 2023 naar 3,0% in 2024 en 2,5% in 2025. Voor de eurozone is dit 5,4% in 2023, 2,7% in 2024 en 2,2% in 2025.

Na een zwakke start van het jaar trekt de groei in 2024 geleidelijk aan.

In 2023 werd de groei nog gedrukt door de uitholling van de koopkracht van de huishoudens, door een sterke monetaire verkrapping, door gedeeltelijk wegvallende begrotingssteun en door de dalende externe vraag. Nadat de EU-economie in de tweede helft van het afgelopen jaar maar net aan een technische recessie was ontsnapt, blijven de vooruitzichten in het eerste kwartaal van 2024 zwak.

Wel wordt voor dit jaar nog steeds gerekend op een geleidelijk aantrekkende bedrijvigheid. Omdat de inflatie blijft afzwakken, zou de consumptie moeten opveren onder invloed van de groei van de reële lonen en een veerkrachtige arbeidsmarkt. Ondanks dalende winstmarges ziet het ernaar uit dat de investeringen een impuls krijgen met de geleidelijke versoepeling van de kredietvoorwaarden en met de verdere uitbetalingen uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit (HVF). Daarnaast wordt na de zwakke resultaten van het afgelopen jaar gerekend op een normalisering van de handel met de buitenlandse partners.

Het groeitempo stabiliseert vanaf de tweede helft van 2024 tot eind 2025.

Meevallende inflatie

De nominale inflatie daalde in 2023 sneller dan verwacht. Dit kwam voornamelijk door de teruglopende energieprijzen. Met de stagnerende bedrijvigheid breidde de verlichting van de prijsdruk zich in de tweede helft van het afgelopen jaar uit naar andere goederen en diensten.

Door de meevallende inflatiecijfers van de afgelopen paar maanden, door de lagere grondstoffenprijzen en door een zwakkere economische dynamiek volgde de inflatie een steiler neergaand traject dan in de najaarsprognoses werd aangenomen. Op korte termijn wordt echter gerekend op enige opwaartse druk op de prijzen. Dit komt door het aflopen van energiemaatregelen in de lidstaten en door de hogere kosten van transport over de Rode Zee na de verstoring van de handel in dit gebied. Er wordt overigens niet verwacht dat de daling van de inflatie daardoor zal stokken. Aan het eind van de prognoseperiode komt de nominale inflatie in de eurozone uit op net boven het streefcijfer van de ECB, terwijl de inflatie in de EU daar iets boven ligt.

Grotere onzekerheid te midden van geopolitieke spanningen

De vooruitzichten zijn met onzekerheid omgeven. Deze hangt samen met aanhoudende geopolitieke spanningen en met het gevaar van verdere uitbreiding van het conflict in het Midden-Oosten. De stijgende kosten van transport over de Rode Zee werken naar verwachting slechts marginaal door in de prijzen. Verdere verstoringen van de handel in dit gebied kunnen echter resulteren in nieuwe productieknelpunten en in opwaartse druk op de prijzen.

In het binnenland hangen de risico's voor de groei- en inflatieprojecties van het basisscenario samen met de vraag of de consumptie, de loongroei en de winstmarges achterblijven bij de verwachtingen of de verwachtingen juist overtreffen en hoe hoog de rente blijft en voor hoelang. Klimaatrisico's en de steeds vaker voorkomende extreme weersomstandigheden blijven ook een bedreiging vormen.

Meer informatie

> Volledig document: Economische winterprognoses 2024

> Volg vicevoorzitter Dombrovskis op Twitter: @VDombrovskis

> Volg commissaris Gentiloni op Twitter: @PaoloGentiloni

> Volg DG ECFIN op Twitter: @ecfin

Economics forecast for Belgium

The Belgian economy is estimated to have expanded by 1.5% in 2023, slightly more than projected in autumn. Real GDP increased by 0.4% q-o-q in both the third and fourth quarters of the year. Private consumption was resilient in 2023, supported by the automatic indexation of wages and social benefits, which contributed to maintaining household purchasing power. Furthermore, investment recovered strongly, on the back of a rebound in corporate investment.

Going forward, private consumption is expected to expand further, as consumers face lower price increases and employment is still projected to grow. At the same time, the energy transition and the implementation of the Recovery and Resilience Plan (RRP) are set to support gross fixed capital formation. Public investment in infrastructure is also projected to accelerate in the run-up to the 2024 election cycle. By contrast, investment in residential construction is expected to continue to be held back by high financing costs in the short term, before recovering over the forecast horizon amid a moderate easing of financing conditions. After a strong decline in 2023, exports and imports are set to rebound to some extent in 2024 and more vigorously in 2025, in tandem with trading partners' prospects. The contribution of net exports to GDP growth is however forecast to remain negative in 2024 and in 2025, with imports pushed up by private consumption. Overall, GDP growth is forecast to reach 1.4% in 2024 and 1.5% in 2025, unchanged compared to the Autumn 2023 Forecast.

HICP inflation fell to 2.3% in 2023, reflecting the fast transmission of declining wholesale gas and electricity prices to retail prices, along with the effect of government measures to dampen price increases. The withdrawal of these measures is expected to put upward pressure on headline inflation, resulting in a projected increase to 3.5% in 2024. HICP inflation is forecast at 2.3% in 2025 as energy prices are expected to increase at a slower pace. This is lower than in the Autumn Forecast for 2024 and slightly higher for 2025.

Source : ​Winter 2024 Economic Forecast: A delayed rebound in growth amid faster easing of inflation

Mots clés

Articles recommandés

Voor beter verbonden overheidsdiensten voor mensen en bedrijven

Loonbonus : recordaantallen en gemiddelde bedragen toegekend in 2023

Preferentiële oorsprong: inwerkingtreding vrijhandelsovereenkomst EU-Nieuw-zeeland