Een op vijf werknemers kreeg al koopkrachtpremie van werkgever

Afhankelijk van sectorakkoorden in 2023 en in bedrijven met hoge winst of goede resultaten in 2022

De koopkrachtpremie, de federale maatregel die bedrijven toeliet in 2023 een fiscaal gunstige premie in de vorm van consumptiecheques toe te kennen bij (zeer) hoge winst of goede resultaten, kent alsnog succes. Eind december staat de teller op meer dan één op vijf werknemers (23%). Opvallend: meer arbeiders (26%) dan bedienden (21%) kregen er (al) een. Dit aantal kan nog licht toenemen. Een op zes werkgevers reikte de premie al uit (18%). Werkgevers konden de premie toekennen tot 31 december, maar de uitreiking aan de werknemer kan gebeuren tot eind maart. SD Worx baseert zich op de loonberekeningen tot eind december 2023, van 1,2 miljoen werknemers in de privésector in België.

De koopkrachtpremie, de federale maatregel die bedrijven toeliet in 2023 een fiscaal gunstige premie in de vorm van consumptiecheques toe te kennen bij (zeer) hoge winst of goede resultaten, kent alsnog succes. Eind december staat de teller op meer dan éé

Opvallend: op basis van de voorlopige cijfers tot eind december stelt SD Worx vast dat werkgevers in sectoren met arbeiders de premie meer toekennen: een kwart van de arbeiders kreeg de koopkrachtpremie van 2023 (26%) en het mediaanbedrag ligt ook wat hoger dan het algemene mediaanbedrag: €400 in plaats van €375. Per sector en per bedrijf zijn er immers andere afspraken mogelijk over wat ‘hoge of uitzonderljjk hoge winst’ of ‘goede resultaten’ zijn. De premie geldt wel steeds voor het ganse bedrijf, of toch voor een objectieve groep van werknemers (bijvoorbeeld alle werknemers die onder hetzelfde paritaire comité vallen).

De koopkrachtpremie kwam maar zwak uit de startblokken, maar uiteindelijk zagen we in december toch een sterke eindsprint.
Geert Vermeir,

Geert Vermeir, juridisch expert van SD Worx: “En er komen er vermoedelijk de komende maanden nog wat bij, al verwachten we geen grote aangroei meer. Aangezien sommige onderhandelingen op sectorniveau tot in december liepen, was het lang onduidelijk of deze premie succes zou kennen. Sommige werkgevers wachtten eerst het sectorakkoord af, omdat daarin vaak specifieke en bindende voorwaarden voor toekenning werden bepaald. Elk paritair comité kon andere voorwaarden onderhandelen, bijvoorbeeld het bedrag van de premie, of wat de sociale partners in elke sector verstaan onder (zeer) hoge winst. Het maximumbedrag was wel bekend (nl. €750 bij zeer hoge winst). Het mediaanbedrag bedraagt 375€: de helft van de werknemers met een premie kreeg meer; de helft minder. Arbeiders kregen gemiddeld meer: het mediaanbedrag ligt op €400.

Juridisch Expert, SD Worx

Regionale verschillen

Werkgevers in Limburg en West-Vlaanderen hebben relatief gezien het meest koopkrachtpremie uitgereikt. Als je abstractie maakt van het aantal werknemers per provincie, kreeg je daar als werknemer het meest een koopkrachtpremie: bijna één op drie werknemers, met resp. 33% (Limburg) en 30% (West-Vlaanderen) kan ervan genieten. Het mediaanbedrag is in Limburg wel lager dan in de andere provincies, namelijk €260.

Over de analyse van de loondata

Analyse op basis van de meest recente loondata van SD Worx tot en met eind december 2023 bij 37.000 werkgevers met meer dan 1,1 miljoen medewerkers in de privésector. Werkgevers kunnen nog correcties doorgeven. De cijfers zijn gebaseerd op de laatste loongegevens van SD Worx, de grootste loonberekenaar van België. De resultaten zijn bijzonder betrouwbaar door de omvang van de steekproef en de databron: ze zijn gebaseerd op werkelijke gegevens van de loonadministratie. De statistische analyse formuleert inzichten op groepsniveau en is in lijn met de toepasselijke wetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bron : Sd worx, januari 2024

Mots clés

Articles recommandés

Nieuw KB over ergonomie op het werk en de preventie van MSA

Nieuwe regels voor bronbelastingprocedures (FASTER)