Elke uitgave moet een financiële meerwaarde bieden, ook voor ITAA!

In onze voortdurende inspanningen om een verstandig financieel beleid te voeren, willen we benadrukken dat de gelden, die in het verleden zijn gespaard, niet lichtvaardig moeten worden uitgegeven tijdens het opstellen van een begroting. Als vereniging van accountants begrijpen we het belang van verantwoord financieel beheer en het streven naar een gezonde financiële toekomst.

Het is van vitaal belang dat we ons bewust zijn van de waarde van elke uitgave. We moeten kritisch kijken naar alle kostenposten en ervoor zorgen dat elke uitgave een duidelijke meerwaarde heeft voor ons instituut en de leden. Dit betekent dat we kosten moeten vermijden die geen tastbare voordelen opleveren in de totaliteit van het verhaal.

Een voorbeeld van dergelijke kosten zijn bijdragen aan internationale organisaties die geen toegevoegde waarde bieden en alleen bedoeld zijn om een bepaalde status of imago te handhaven. Dergelijke uitgaven kunnen onnodige financiële lasten met zich meebrengen en afleiden van belangrijkere prioriteiten.

Laten we samenwerken om kosten te vermijden die geen meerwaarde hebben voor instituut en de leden. Laten we ons richten op het bevorderen van een verantwoord financieel beleid dat gericht is op duurzaamheid en groei op lange termijn.

Mots clés

Articles recommandés

Knelpunten : de budgetaire sleutels ...

ITAA, wat als deze Algemene Vergadering een nieuw begin zou betekenen voor een instelling die in een puberale crisis verkeert?