Eurostat : Overheidstekort 2024 van 3,6 % van het bbp in de eurozone en 3,5 % in de EU. Belgïe 4,4%!

Overheidsschuld op respectievelijk 88,6 % en 81,7 %

Overzicht

In de eurozonedaalde het overheidstekort ten opzichte van het bbp van 3,7 % in 2022 tot 3,6 % in 2023 en steeg van 3,4 % tot 3,5 % in de EU. De overheidsschuldquote daalt in de eurozone van 90,8 % eind 2022 tot 88,6 % eind 2023, evenals in de EU van 83,4 % naar 81,7 %.

In dit persbericht verstrekt Eurostat, het bureau voor de statistiek van de Europese Unie, gegevens over het overheidstekort en de overheidsschuld op basis van de cijfers die de EU-lidstaten hebben gerapporteerd in het kader van de eerste kennisgeving van 2024 voor de jaren 2020 tot 2023 in het kader van de buitensporigtekortprocedure (BTP). Deze kennisgeving is gebaseerd op het ESR 2010-systeem van nationale rekeningen. Dit persbericht bevat ook gegevens over overheidsuitgaven en -inkomsten.


Gegevens over tekorten en schulden voor de eurozone en de EU

In 2023 hadden alle lidstaten een tekort, met uitzondering van Cyprus en Denemarken (+ 3,1 % elk), Ierland(+ 1,7 %) en Portugal (+ 1,2 %). De hoogste tekorten werden geregistreerd in Italië (-7,4 %), Hongarije (-6,7 %) en Roemenië (-6,6 %). Elf lidstaten hebben een tekort van meer dan 3 % van het bbp.

Eind 2023 werden de laagste overheidsschuldquotes geregistreerd in Estland (19,6 %), Bulgarije (23,1 %), Luxemburg (25,7 %), Denemarken (29,3 %), Zweden (31,2 %) en Litouwen (38,3 %). Dertien lidstaten hebben een overheidsschuldquote van meer dan 60 % van het bbp, de hoogste in Griekenland (161,9 %), Italië(137,3 %), Frankrijk (11,6 %), Spanje (107,7 %) en België (105,2 %).

In 2023 waren de overheidsuitgaven in het eurogebied goed voor 50,0 % van het bbp en bedroegen de overheidsinkomsten 46,4 %. In de EUbedragen ze respectievelijk 49,4 % en 45,9 % van het bbp. De overheidsuitgaven en de ontvangstenquote van de overheid dalen op beide gebieden.

Voorbehoud bij gerapporteerde gegevens

Eurostat maakt geen voorbehoud bij de door de lidstaten gerapporteerde gegevens.

Eurostat Wijziging van de gerapporteerde gegevens

Eurostat heeft geen wijzigingen aangebracht in de door de lidstaten verstrekte gegevens.


Tafels

Bbp, tekort/overschot en overheidsschuld in de EU
(in nationale valuta)

1 Indien het overschot van Denemarken voor 2020 juist is, wordt het bedrag van de overheidsuitgaven niet meegerekend omdat het niet overeenkomt met het tekort (−)/overschot (+). Dit verschil weerspiegelt de registratie van rente-uitgaven in verband met de retrocessie van schuldbewijzen in het overheidstekort (−)/overschot (+), maar niet in de overheidsuitgaven.

Notities voor gebruikers

Herzieningen en tijdschema’s

In de vorige publicatie van gegevens voor de buitensporigtekortprocedure bedroeg het overheidstekort voor de eurozone in 2022 3,6 % van het bbp, dat van de EU 3,3 % en de overheidsschuld 90,9 % van het bbp voor de eurozone en 83,5 % voor de EU. Zie persmededeling van 23 oktober 2023.

Methoden en definities

Overeenkomstig artikel 14, lid 1, van Verordening (EG) nr. 479/2009 van de Raad publiceert Eurostat binnen drie weken na de vervaldag van de aangiften de tekort- en schuldgegevens voor de toepassing van de procedure bij buitensporige tekorten.

Volgens het aan het EG-Verdrag gehechte Protocol betreffende de buitensporigtekortprocedure wordt het overheidstekort (respectievelijk het overschot) gedefinieerd als de noodzaak (respectievelijk de capaciteit) om de sector overheid (respectievelijk de centrale overheid, federale overheidsdiensten, lokale overheden en socialezekerheidsorganen) te financieren. Het wordt berekend volgens de begrippen nationale rekeningen (Europees systeem van rekeningen, ESR 2010). Overheidsschuld (meestal Maastrichtse schuld of BTP-schuld) is de geconsolideerde brutoschuld van de overheidssector aan het einde van het jaar (in nominale termen).

2020

2021

2022

2023

Eurozone

Bbp marktprijs (pm)

(miljoen euro)

11 517 404

12 474 998

13 507 777

14 376 500

Overheidstekort (−)/overschot (+)

(miljoen euro)

—807 968

—653 227

—494 407

—516 257

% van het BBP

—7,0

—5,2

—3,7

—3,6

Overheidsuitgaven

% van het BBP

53,5

52,3

50,6

50,0

Overheidsinkomsten

% van het BBP

46,5

47,1

47,0

46,4

Overheidsschuld

(miljoen euro)

11 195 998

11 821 032

12 268 150

12 732 445

% van het BBP

97,2

94,8

90,8

88,6

EU

Bbp marktprijs (pm)

(miljoen euro)

13 471 284

14 639 978

15 921 122

16 970 312

Overheidstekort (−)/overschot (+)

(miljoen euro)

902 648

—693 145

—537 365

—593 986

% van het BBP

—6.7

—4,7

—3,4

—3.5

Overheidsuitgaven

% van het BBP

52,9

51,4

49,7

49,4

Overheidsinkomsten

% van het BBP

46,2

46,7

46,3

45,9

Overheidsschuld

(miljoen euro)

12 127 760

12 799 268

13 282 868

13 862 584

% van het BBP

90,0

87,4

83,4

81,7

2020

2021

2022

2023

België

BBP pm

(miljoen euro)

460 535

508 061

554 214

584 699

Overheidstekort (−)/overschot (+)

(miljoen euro)

—41 317

—27 455

—19 782

—25 965

(% van het BBP)

—9,0

—5.4

—3,6

—4,4

Overheidsuitgaven

(% van het BBP)

58,9

54,9

53,3

54,6

Overheidsinkomsten

(% van het BBP)

49,9

49,5

49,7

50,1

Overheidsschuld

(miljoen euro)

515 219

548 378

577 943

614 933

(% van het BBP)

111,9

107,9

104,3

105,2

voor de goede orde: intergouvernementele leningen

(miljoen euro)

8 444

8 367

8 154

7 894

(% van het BBP)

1,8

1,6

1,5

1,4

Bulgarije

BBP pm

(Miljoen BGN)

120 492

138 979

167 809

183 743

Overheidstekort (−)/overschot (+)

(Miljoen BGN)

—4 590

—5 474

—4 863

—3 454

(% van het BBP)

—3.8

—3.9

—2.9

—1.9

Overheidsuitgaven

(% van het BBP)

41,5

41,6

41,4

39,8

Overheidsinkomsten

(% van het BBP)

37,7

37,7

38,5

37,9

Overheidsschuld

(Miljoen BGN)

29 595

33 275

37 851

42 383

(% van het BBP)

24,6

23,9

22,6

23,1

voor de goede orde: intergouvernementele leningen

(Miljoen BGN)

0

0

0

0

(% van het BBP)

0,0

0,0

0,0

0,0

Tsjechië

BBP mp

(In miljoen CZK)

5 709 131

6 108 717

6 786 742

7 344 421

Overheidstekort (−)/overschot (+)

(In miljoen CZK)

—329 216

—312 329

—215 355

—268 401

(% van het BBP)

—5.8

—5,1

—3,2

—3,7

Overheidsuitgaven

(% van het BBP)

47,2

46,5

44,6

45,4

Overheidsinkomsten

(% van het BBP)

41,5

41,4

41,4

41,7

Overheidsschuld

(In miljoen CZK)

2 149 822

2 566 731

2 997 615

3 228 369

(% van het BBP)

37,7

42,0

44,2

44,0

voor de goede orde: intergouvernementele leningen

(In miljoen CZK)

0

0

0

0

(% van het BBP)

0,0

0,0

0,0

0,0

Denemarken

BBP mp

(In miljoen DKK)

2 320 912

2 550 606

2 831 644

2 784 809

Overheidstekort (−)/overschot (+)

(In miljoen DKK)

7 550

103 473

94 647

87 124

(% van het BBP)

0,3

4,1

3,3

3,1

Overheidsuitgaven

(% van het BBP)

(:) 1

49,8

45,0

47,2

Overheidsinkomsten

(% van het BBP)

53,9

53,9

48,3

50,3

Overheidsschuld

(In miljoen DKK)

981 155

918 686

844 683

816 221

(% van het BBP)

42,3

36,0

29,8

29,3

voor de goede orde: intergouvernementele leningen

(In miljoen DKK)

0

0

0

0

(% van het BBP)

0,0

0,0

0,0

0,0

Duitsland

BBP mp

(miljoen euro)

3 403 730

3 617 450

3 876 810

4 121 160

Overheidstekort (−)/overschot (+)

(miljoen euro)

—147 698

—129 741

—96 910

—101 573

(% van het BBP)

—4,3

—3,6

—2.5

—2.5

Overheidsuitgaven

(% van het BBP)

50,5

50,9

49,5

48,6

Overheidsinkomsten

(% van het BBP)

46,1

47,3

47,0

46,1

Overheidsschuld

(miljoen euro)

2 340 849

2 495 538

2 561 674

2 622 669

(% van het BBP)

68,8

69,0

66,1

63,6

voor de goede orde: intergouvernementele leningen

(miljoen euro)

65 784

65 191

63 672

62 147

(% van het BBP)

1,9

1,8

1,6

1,5

Estland

BBP pm

(miljoen euro)

27 430

31 169

36 011

37 682

Overheidstekort (−)/overschot (+)

(miljoen euro)

—1 490

—767

—349

—1 279

(% van het BBP)

—5.4

—2.5

—1.0

—3,4

Overheidsuitgaven

(% van het BBP)

44,9

41,9

39,8

43,5

Overheidsinkomsten

(% van het BBP)

39,4

39,4

38,8

40,1

Overheidsschuld

(miljoen euro)

5 094

5 534

6 657

7 375

(% van het BBP)

18,6

17,8

18,5

19,6

voor de goede orde: intergouvernementele leningen

(miljoen euro)

452

452

452

447

(% van het BBP)

1,6

1,4

1,3

1,2

Ierland

BBP pm

(miljoen euro)

375 250

434 070

506 282

504 620

Overheidstekort (−)/overschot (+)

(miljoen euro)

—18 704

—6 565

8 635

8 328

(% van het BBP)

—5.0

—1.5

1,7

1,7

Overheidsuitgaven

(% van het BBP)

27,2

24,4

21,2

22,9

Overheidsinkomsten

(% van het BBP)

22,2

22,9

22,9

24,5

Overheidsschuld

(miljoen euro)

217 885

236 127

224 748

220 672

(% van het BBP)

58,1

54,4

44,4

43,7

voor de goede orde: intergouvernementele leningen

(miljoen euro)

336

318

284

249

(% van het BBP)

0,1

0,1

0,1

0,0

Griekenland

BBP pm

(miljoen euro)

165 016

181 500

206 620

220 303

Overheidstekort (−)/overschot (+)

(miljoen euro)

—16 128

—12 676

—5 143

—3 508

(% van het BBP)

—9.8

—7,0

—2.5

—1,6

Overheidsuitgaven

(% van het BBP)

60,2

57,7

53,1

50,5

Overheidsinkomsten

(% van het BBP)

50,4

50,7

50,6

48,9

Overheidsschuld

(miljoen euro)

341 588

353 910

356 796

356 695

(% van het BBP)

207,0

195,0

172,7

161,9

voor de goede orde: intergouvernementele leningen

(miljoen euro)

0

0

0

0

(% van het BBP)

0,0

0,0

0,0

0,0

Spanje

BBP pm

(miljoen euro)

1 119 010

1 222 290

1 346 377

1 461 889

Overheidstekort (−)/overschot (+)

(miljoen euro)

—113 199

—82 262

—63 736

—53 159

(% van het BBP)

—10.1

—6.7

—4,7

—3,6

Overheidsuitgaven

(% van het BBP)

51,9

50,0

47,4

46,4

Overheidsinkomsten

(% van het BBP)

41,8

43,3

42,6

42,8

Overheidsschuld

(miljoen euro)

1 345 786

1 428 133

1 502 799

1 573 754

(% van het BBP)

120,3

116,8

111,6

107,7

voor de goede orde: intergouvernementele leningen

(miljoen euro)

28 839

28 579

27 914

27 026

(% van het BBP)

2,6

2,3

2,1

1,8

Frankrijk

BBP pm

(miljoen euro)

2 317 832

2 502 118

2 639 092

2 803 101

Overheidstekort (−)/overschot (+)

(miljoen euro)

—207 084

—165 149

—125 774

—153 952

(% van het BBP)

—8.9

—6.6

—4.8

—5,5

Overheidsuitgaven

(% van het BBP)

61,7

59,6

58,8

57,3

Overheidsinkomsten

(% van het BBP)

52,8

53,0

54,0

51,9

Overheidsschuld

(miljoen euro)

2 662 105

2 826 726

2 953 624

3 101 443

(% van het BBP)

114,9

113,0

111,9

110,6

voor de goede orde: intergouvernementele leningen

(miljoen euro)

49 389

48 945

47 804

46 284

(% van het BBP)

2,1

2,0

1,8

1,7

Kroatië

BBP pm

(miljoen EUR)

50 973

58 850

68 373

76 472

Overheidstekort (−)/overschot (+)

(miljoen EUR)

—3 687

—1 486

88

—528

(% van het BBP)

—7,2

—2.5

0,1

—0,7

Overheidsuitgaven

(% van het BBP)

53,3

47,7

44,4

47,4

Overheidsinkomsten

(% van het BBP)

46,0

45,2

44,5

46,7

Overheidsschuld

(miljoen EUR)

43 882

45 629

46 346

48 191

(% van het BBP)

86,1

77,5

67,8

63,0

voor de goede orde: intergouvernementele leningen

(miljoen EUR)

0

0

0

0

(% van het BBP)

0,0

0,0

0,0

0,0

Italië

BBP pm

(miljoen euro)

1 661 240

1 821 935

1 962 846

2 085 376

Overheidstekort (−)/overschot (+)

(miljoen euro)

—155 845

—159 169

—167 958

—154 124

(% van het BBP)

—9.4

—8.7

—8,6

—7,4

Overheidsuitgaven

(% van het BBP)

56,8

56,3

56,3

55,2

Overheidsinkomsten

(% van het BBP)

47,4

47,5

47,7

47,8

Overheidsschuld

(miljoen euro)

2 574 153

2 680 558

2 758 225

2 863 438

(% van het BBP)

155,0

147,1

140,5

137,3

voor de goede orde: intergouvernementele leningen

(miljoen euro)

43 385

42 994

41 992

40 656

(% van het BBP)

2,6

2,4

2,1

1,9

Cyprus

BBP pm

(miljoen euro)

22 087

24 928

27 777

29 807

Overheidstekort (−)/overschot (+)

(miljoen euro)

—1 252

—455

758

919

(% van het BBP)

—5.7

—1,8

2,7

3,1

Overheidsuitgaven

(% van het BBP)

44,2

41,9

38,8

40,2

Overheidsinkomsten

(% van het BBP)

38,6

40,1

41,5

43,3

Overheidsschuld

(miljoen euro)

25 384

24 741

23 776

23 036

(% van het BBP)

114,9

99,3

85,6

77,3

voor de goede orde: intergouvernementele leningen

(miljoen euro)

333

329

318

303

(% van het BBP)

1,5

1,3

1,1

1,0

Letland

BBP pm

(miljoen euro)

30 109

33 349

38 386

40 348

Overheidstekort (−)/overschot (+)

(miljoen euro)

—1 319

—2 396

—1 779

—893

(% van het BBP)

—4,4

—7,2

—4,6

—2,2

Overheidsuitgaven

(% van het BBP)

42,4

44,7

40,9

41,0

Overheidsinkomsten

(% van het BBP)

38,0

37,5

36,3

38,7

Overheidsschuld

(miljoen euro)

12 869

14 809

16 039

17 581

(% van het BBP)

42,7

44,4

41,8

43,6

voor de goede orde: intergouvernementele leningen

(miljoen euro)

0

0

0

0

(% van het BBP)

0,0

0,0

0,0

0,0

Litouwen

BBP pm

(miljoen euro)

49 873

56 478

67 437

71 986

Overheidstekort (−)/overschot (+)

(miljoen euro)

—3 237

—648

—398

—573

(% van het BBP)

—6,5

—1,1

—0.6

—0.8

Overheidsuitgaven

(% van het BBP)

42,7

37,4

36,3

38,2

Overheidsinkomsten

(% van het BBP)

36,2

36,3

35,7

37,4

Overheidsschuld

(miljoen euro)

23 062

24 535

25 672

27 558

(% van het BBP)

46,2

43,4

38,1

38,3

voor de goede orde: intergouvernementele leningen

(miljoen euro)

0

0

0

0

(% van het BBP)

0,0

0,0

0,0

0,0

Luxemburg

BBP pm

(miljoen euro)

64 524

72 361

77 529

79 310

Overheidstekort (−)/overschot (+)

(miljoen euro)

—2 206

391

—271

—993

(% van het BBP)

—3,4

0,5

—0.3

—1,3

Overheidsuitgaven

(% van het BBP)

47,0

42,8

43,9

48,1

Overheidsinkomsten

(% van het BBP)

43,5

43,4

43,5

46,8

Overheidsschuld

(miljoen euro)

15 876

17 731

19 176

20 358

(% van het BBP)

24,6

24,5

24,7

25,7

voor de goede orde: intergouvernementele leningen

(miljoen euro)

645

640

626

607

(% van het BBP)

1,0

0,9

0,8

0,8

Hongarije

BBP pm

(miljoenen HUF)

48 444 474

55 204 977

65 951 746

74 992 045

Overheidstekort (−)/overschot (+)

(miljoenen HUF)

—3 662 368

—3 950 002

—4 107 553

—5 018 460

(% van het BBP)

—7,6

—7,2

—6,2

—6.7

Overheidsuitgaven

(% van het BBP)

51,4

48,4

48,9

49,1

Overheidsinkomsten

(% van het BBP)

43,8

41,2

42,7

42,4

Overheidsschuld

(miljoenen HUF)

38 392 928

42 335 950

48 841 865

55 134 432

(% van het BBP)

79,3

76,7

74,1

73,5

voor de goede orde: intergouvernementele leningen

(miljoenen HUF)

0

0

0

0

(% van het BBP)

0,0

0,0

0,0

0,0

Malta

BBP pm

(miljoen euro)

13 351

15 323

17 432

19 382

Overheidstekort (−)/overschot (+)

(miljoen euro)

—1 253

—1 166

—965

—950

(% van het BBP)

—9.4

—7,6

—5,5

—4.9

Overheidsuitgaven

(% van het BBP)

45,1

42,8

39,4

38,4

Overheidsinkomsten

(% van het BBP)

35,7

35,1

33,9

33,4

Overheidsschuld

(miljoen euro)

6 974

8 263

9 000

9 768

(% van het BBP)

52,2

53,9

51,6

50,4

voor de goede orde: intergouvernementele leningen

(miljoen euro)

219

217

212

205

(% van het BBP)

1,6

1,4

1,2

1,1

Nederland

BBP pm

(miljoen euro)

796 530

870 587

958 549

1 034 086

Overheidstekort (−)/overschot (+)

(miljoen euro)

—29 588

—19 466

—898

—3 549

(% van het BBP)

—3,7

—2,2

—0.1

—0.3

Overheidsuitgaven

(% van het BBP)

47,8

46,0

43,5

43,5

Overheidsinkomsten

(% van het BBP)

44,1

43,7

43,4

43,1

Overheidsschuld

(miljoen euro)

435 475

449 659

480 548

480 671

(% van het BBP)

54,7

51,7

50,1

46,5

voor de goede orde: intergouvernementele leningen

(miljoen euro)

13 850

13 726

13 406

12 980

(% van het BBP)

1,7

1,6

1,4

1,3

Oostenrijk

BBP pm

(miljoen euro)

380 888

405 241

447 218

477 249

Overheidstekort (−)/overschot (+)

(miljoen euro)

—30 437

—23 380

—14 638

—12 671

(% van het BBP)

—8,0

—5.8

—3,3

—2.7

Overheidsuitgaven

(% van het BBP)

56,8

56,2

53,0

52,1

Overheidsinkomsten

(% van het BBP)

48,8

50,4

49,7

49,5

Overheidsschuld

(miljoen euro)

315 939

334 284

350 693

371 143

(% van het BBP)

82,9

82,5

78,4

77,8

voor de goede orde: intergouvernementele leningen

(miljoen euro)

6 743

6 683

6 527

6 319

(% van het BBP)

1,8

1,6

1,5

1,3

Polen

BBP pm

(In miljoen PLN)

2 337 672

2 631 302

3 074 798

3 410 137

Overheidstekort (−)/overschot (+)

(In miljoen PLN)

—162 106

—48 242

—105 890

—173 832

(% van het BBP)

—6.9

—1,8

—3,4

—5,1

Overheidsuitgaven

(% van het BBP)

48,2

44,1

43,6

46,7

Overheidsinkomsten

(% van het BBP)

41,3

42,3

40,2

41,6

Overheidsschuld

(In miljoen PLN)

1 337 039

1 410 961

1 512 773

1 691 148

(% van het BBP)

57,2

53,6

49,2

49,6

voor de goede orde: intergouvernementele leningen

(In miljoen PLN)

0

0

0

0

(% van het BBP)

0,0

0,0

0,0

0,0

Portugal

BBP pm

(miljoen euro)

200 519

216 053

242 341

265 503

Overheidstekort (−)/overschot (+)

(miljoen euro)

—11 669

—6 215

—779

3 194

(% van het BBP)

—5.8

—2.9

—0.3

1,2

Overheidsuitgaven

(% van het BBP)

49,2

47,5

44,1

42,3

Overheidsinkomsten

(% van het BBP)

43,4

44,6

43,8

43,5

Overheidsschuld

(miljoen euro)

270 495

269 089

272 427

263 085

(% van het BBP)

134,9

124,5

112,4

99,1

voor de goede orde: intergouvernementele leningen

(miljoen euro)

1 101

1 054

953

852

(% van het BBP)

0,5

0,5

0,4

0,3

Roemenië

BBP pm

(Ron miljoen)

1 066 781

1 189 090

1 401 345

1 605 591

Overheidstekort (−)/overschot (+)

(Ron miljoen)

—98 866

—85 082

—88 620

—106 568

(% van het BBP)

—9,3

—7,2

—6,3

—6.6

Overheidsuitgaven

(% van het BBP)

41,8

40,0

40,0

40,2

Overheidsinkomsten

(% van het BBP)

32,5

32,9

33,7

33,6

Overheidsschuld

(Ron miljoen)

498 571

576 339

665 491

783 532

(% van het BBP)

46,7

48,5

47,5

48,8

voor de goede orde: intergouvernementele leningen

(Ron miljoen)

0

0

0

0

(% van het BBP)

0,0

0,0

0,0

0,0

Slovenië

BBP pm

(miljoen euro)

47 045

52 279

57 038

63 090

Overheidstekort (−)/overschot (+)

(miljoen euro)

—3 597

—2 396

—1 701

—1 552

(% van het BBP)

—7,6

—4,6

—3.0

—2.5

Overheidsuitgaven

(% van het BBP)

51,4

49,5

47,2

46,7

Overheidsinkomsten

(% van het BBP)

43,7

44,9

44,2

44,2

Overheidsschuld

(miljoen euro)

37 424

38 879

41 339

43 670

(% van het BBP)

79,6

74,4

72,5

69,2

voor de goede orde: intergouvernementele leningen

(miljoen euro)

1 142

1 131

1 105

1 070

(% van het BBP)

2,4

2,2

1,9

1,7

Slowakije

BBP pm

(miljoen euro)

93 450

100 245

109 762

122 813

Overheidstekort (−)/overschot (+)

(miljoen euro)

—4 999

—5 195

—1 836

—6 010

(% van het BBP)

—5,3

—5,2

—1,7

—4.9

Overheidsuitgaven

(% van het BBP)

44,7

45,3

42,4

47,9

Overheidsinkomsten

(% van het BBP)

39,4

40,2

40,7

43,0

Overheidsschuld

(miljoen euro)

54 993

61 238

63 379

68 830

(% van het BBP)

58,8

61,1

57,7

56,0

voor de goede orde: intergouvernementele leningen

(miljoen euro)

1 859

1 859

1 859

1 841

(% van het BBP)

2,0

1,9

1,7

1,5

Finland

BBP pm

(miljoen euro)

238 038

250 664

267 687

277 625

Overheidstekort (−)/overschot (+)

(miljoen euro)

—13 260

—7 030

—973

—7 420

(% van het BBP)

—5,6

—2.8

—0.4

—2.7

Overheidsuitgaven

(% van het BBP)

57,2

55,8

53,4

55,6

Overheidsinkomsten

(% van het BBP)

51,6

53,0

53,0

52,9

Overheidsschuld

(miljoen euro)

177 906

181 944

196 781

210 525

(% van het BBP)

74,7

72,6

73,5

75,8

voor de goede orde: intergouvernementele leningen

(miljoen euro)

4 354

4 315

4 215

4 081

(% van het BBP)

1,8

1,7

1,6

1,5

Zweden

BBP pm

(Miljoen SEK)

5 038 538

5 486 558

5 971 551

6 294 666

Overheidstekort (−)/overschot (+)

(Miljoen SEK)

—142 131

219

70 560

—40 361

(% van het BBP)

—2.8

0,0

1,2

—0.6

Overheidsuitgaven

(% van het BBP)

52,1

49,2

47,6

48,0

Overheidsinkomsten

(% van het BBP)

49,3

49,2

48,8

47,4

Overheidsschuld

(Miljoen SEK)

2 024 051

2 012 914

1 979 789

1 965 911

(% van het BBP)

40,2

36,7

33,2

31,2

voor de goede orde: intergouvernementele leningen

(Miljoen SEK)

0

0

0

0

(% van het BBP)

0,0

0,0

0,0

0,0

Geografische informatie

De eurozone (EA20): België, Duitsland, Estland, Ierland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Kroatië, Italië, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Slowakije en Finland.

Europese Unie (EU27): België, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Estland, Ierland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Kroatië, Italië, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Hongarije, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Finland en Zweden.


Mots clés

Articles recommandés

Partena Professional en Paybix bundelen krachten om internationale tewerkstelling te vergemakkelijken

De economische groei blijft zowat constant en de inflatie zal weer afnemen

Vijf hervormingsprioriteiten voor deze legislatuur