Evidence on the Value of Audit for SMEs in Europe

De European Federation of Accountants and Auditors for SMES (EFAA) heeft eind maart het rapport 'Evidence on the Value of Audit for SMEs in Europe: Perspectives of Owner-Managers, Company Accountants and Directors' online gezet.

Conclusies van dit rapport  ? "De Europese Commissie en nationale wetgevers zijn in het kader van het verminderen van de regeldruk mogelijk te ver gegaan door kleine bedrijven vrij te stellen van audits."

De EFAA denkt dat autoriteiten er goed aan doen om de hoogte van de controledrempel nogmaals kritisch te bekijken "gezien de potentiële risico's voor de economie en het openbaar belang", zegt Paul Thompson, EFAA-directeur.

Bron : EFAA en perscommuniqué ; The Value of SME Audit is Central to the Public Interest

      Tags

      • De vrijstellingsdrempels audit
      • KMO