Federaal Actieplan administratieve vereenvoudiging : stand van zaken ?

De Ministerraad van 2 februari 2024 op voorstel van de staatssecretaris belast met Administratieve Vereenvoudiging Mathieu Michel de evaluatie en actualisatie van het Federaal Actieplan administratieve vereenvoudiging 2022-2024 goed.

Om de ambities van de federale regering inzake administratieve vereenvoudiging en digitalisering te concretiseren, werd in januari 2022 een Federaal Actieplan (FAAV) in het leven geroepen. Het plan heeft een horizontale reikwijdte en bevat de voornaamste speerpunten op het vlak van administratieve vereenvoudiging, in aanvulling van de initiatieven binnen de verschillende beleidsdomeinen.

Evaluatie 2023

De lijst van prioritaire projecten voor 2023 bestond uit 48 projecten, waarvan 8 projecten reeds werden gerealiseerd en 30 projecten werden opgestart.

Actualisatie 2024

Ten eerste werden enkele projecten uit FAAV 2023 geïntegreerd in FAAV 2024.
Ten tweede werd de lijst aangevuld met projectvoorstellen vanuit de beleidscellen, administraties en FOD BOSA, Dienst Administratieve Vereenvoudiging.

Bron :Ministerraad van 2 februari 2024

Mots clés

Articles recommandés

Preferentiële oorsprong: inwerkingtreding vrijhandelsovereenkomst EU-Nieuw-zeeland

Fiscaal woonplaatsattest (276conv) - indienen van gegroepeerde aanvragen via MyMinfin

Budgettaire toestand België 2024: update van het Monitoringcomité en meerjarenplan 2025-2029