Financiële kwartaalrekeningen: tweede kwartaal van 2020

Het netto financieel vermogen van de particulieren is gestegen naar 1094,4 miljard euro
Financiële investeringen van de particulieren bereiken een record van 19,1 miljard in het tweede kwartaal van 2020
De groei van de schuldgraad van de particulieren versnelt al 3 jaar en bedraagt 61,6 % bbp aan het einde van 2019
Tijdens het tweede kwartaal van 2020 steeg het netto financieel vermogen van de particulieren met € 54,1 miljard, tot € 1 094,4 miljard op 30 juni 2020.
Enerzijds leidde het herstel van de beurskoersen tijdens die periode tot positieve prijsveranderingen voor de financiële activa (+€ 37,1 miljard), die gedeeltelijk de aanzienlijke daling in het eerste kwartaal compenseerden. Dit komt vooral tot uiting in de participaties in beleggingsfondsen (+€ 17,8 miljard), de verzekeringsproducten (+€ 11,8 miljard) en de beursgenoteerde aandelen (+€ 5,3 miljard). Anderzijds belegden de particulieren tijdens het tweede kwartaal van 2020 een recordbedrag van € 19,1 miljard in financiële activa. Dit is toe te schrijven aan het gedwongen sparen gedurende de lockdown ten gevolge van COVID-19. Ze belegden voornamelijk in gereglementeerde spaardeposito’s (+€ 7,9 miljard) en zichtdeposito’s (+€ 7,0 miljard).
De nieuwe financiële verplichtingen van de particulieren, ten slotte, stegen met € 2,2 miljard, tot een uitstaand bedrag van € 311,7 miljard op 30 juni 2020. Die stijging was vooral toe te schrijven aan de hypothecaire leningen (+ € 1,3 miljard).
In het kader van de Procedure bij Macro-economische Onevenwichtigheden (PMO) maakt de geconsolideerde schuldgraad van de private sector deel uit van een reeks indicatoren: https://www.nbb.be/doc/dq/mip/en/mip_scoreboard.htm. Die schuldgraad stemt overeen met de som van de door niet-financiële ondernemingen en particulieren aangegane schulden in de vorm van kredieten en schuldbewijzen, in procenten van het bbp op geconsolideerde basis aan het einde van het jaar.
In 2019 liep de schuldgraad van de private sector in België terug van 186,1 tot 180,3 % bbp. Dat valt onder meer te verklaren door de afname van de schuldgraad van de niet-financiële ondernemingen tot 118,7 % bbp (-7,8% bbp). Die van de particulieren nam licht toe tot 61,6 % bbp. Die toename is hoofdzakelijk te wijten aan de groei van de hypothecaire leningen. Sinds 2016 ligt de schuldgraad van de particulieren in België hoger dan het gemiddelde van het eurogebied.
Bron: NBB

   Tags

   • Financiële kwartaalrekeningen
   • geconsolideerde schuldgraad
   • netto financieel vermogen