Fisconetplus : informatiemonitoring - updates

In de maand augustus heeft het Team Informatiemonitoring - Fisconetplus (Kenniscentrum - Directoraat Fisconetplus van de Algemene Administratie van Beleidsexpertise en Ondersteuning") drie updates over belangrijke thema's on line voorgesteld.

Deze dynamiek is ook een gelegenheid om nogmaals de aandacht te vestigen op de praktische hulpmiddelen die de documentenmappen bieden, en meer in het algemeen op de voordelen van het regelmatig raadplegen van de vele pertinente infobronnen die beschikbaar zijn op Fisconetplus.

Veel leesplezier!


2023-08-17 - Informatiemonitoring : Oorlog in Oekraïne

De militaire interventie van Rusland op Oekraïens grondgebied leidt tot een ernstige destabilisering van de politieke, sociale, economische en financiële indicatoren. Deze situatie heeft geleid tot een aantal besluiten, van het lokale tot het internationale niveau.

Het team Informatiemonitoring van Fisconetplus biedt u een documentatiemap om de evolutie te volgen van de maatregelen genomen door de belangrijkste Belgische, Europese en internationale economische en financiële actoren in het kader van de crisis tussen Rusland en Oekraïne.

In dit document vindt u meer gedetailleerde informatie over deze maatregelen, alsook over andere Belgische en Europese fiscale en financiële beslissingen.

Heeft u opmerkingen of wilt u een suggestie doen, aarzel niet om ons te contacteren: kms.monitoring@minfin.fed.be

2023-08-11 - Update documentatiemap: Gegevensbescherming en privacy

Het team informatiemonitoring van Fisconetplus stelt u een update voor van de documentatiemap Gegevensbescherming en privacy.

De gelding van het recht op privacy en gegevensbescherming is meer dan ooit een uitdaging van formaat.
Volg de laatste ontwikkelingen op het vlak van wetgeving, rechtspraak, parlementaire vragen en officiële adviezen in dit geüpdatet dossier.

Recente artikels en boeken in het vakgebied werden toegevoegd zodat u zich verder kunt verdiepen in dit thema.

2023-08-03 - Elektronische handel: Update van de documentatiemap in FISCONETplus

De pandemie heeft een boost gegeven aan de verkoop via internet.
E-commerce is een zeer belangrijk onderdeel van de interne markt geworden.

De Europese Unie volgt de ontwikkelingen van de elektronische handel op de voet en tracht waar nodig in te grijpen d.m.v. verschillende instrumenten (btw-richtlijn voor e-commerce, One Stop Shop, …).

Verschillende maatregelen werden genomen om de digitale markt te reguleren. Het is een markt die aan sneltempo evolueert door het ontstaan van nieuwe technologieën en digitale platformen.

Allerlei uitdagingen duiken op en zowel de btw als de douane-unie moeten zichzelf voortdurend heruitvinden om gelijke tred te houden met de digitale markt.

De administratieve samenwerking tussen de staten werd versterkt om de strijd tegen btw-fraude aan te gaan.

Deze map bevat de laatste updates op het vlak van wetgeving, rechtspraak, parlementaire vragen en adviezen. U kan ook andere officiële bronnen raadplegen.

Daarnaast vindt u een lijst van boeken en artikels waarmee u zich verder kan verdiepen in het onderwerp.


Mots clés

Articles recommandés

Steeds meer kmo-werkgevers schakelen jobstudenten in !

Vorig jaar werd 1 op 20 werknemers in België ontslagen