Focus op het portaal Youreurope.eu

Het portaal YourEurope.eu zal de Europese interne markt versterken door digitale overheidsdiensten toegankelijker te maken voor Belgische en Europese burgers en ondernemers. Dat is de uitdaging die overheidsinstanties aangaan met de implementatie van de Europese verordening 'Single Digital Gateway' (SDG) sinds 2018 en de operationalisering van het technische systeem 'Once Only' sinds 12 december 2023.

Het unieke digitale portaal « Your Europe »

Ben je een Europese burger die in België woont of een Belgische burger die in een ander land van de Europese Unie woont? Wist je dat het portaal 'Your Europe' een enkelvoudige toegangspoort is, beschikbaar gesteld door de Europese Commissie, die burgers en bedrijven praktische informatie biedt over hun rechten en verantwoordelijkheden in de Europese Unie?

De specificaties van het portaal worden beschreven in de SDG-verordening. Deze voorziet in de digitalisering van 21 procedures die gericht zijn op grensoverschrijdende situaties, zoals bijvoorbeeld Europese individuen die willen reizen, werken, studeren of met pensioen gaan in een ander EU-land, of Europese bedrijven die zich willen vestigen of een nieuw bijkantoor willen openen in een ander EU-land.

De website bestaat uit 2 hoofdsecties: één voor burgers en één voor bedrijven. Het portaal, dat in alle Europese talen kan worden geraadpleegd, biedt toegang tot verschillende diensten, waaronder:

Met meer dan 100 miljoen bezoeken per jaar is het Your Europe-portaal nu het meest bezochte webportaal in Europa!
Amaryllis Verhoeven, Head of Unit bij DG Grow, Europese Commissie

  • precieze en actuele informatie over Europese en nationale regels en verplichtingen;
  • informatie over 21 administratieve procedures en de stappen die moeten worden genomen om eraan te voldoen;
  • 11 assistentiediensten die rechtstreeks beheerd worden door de meest geschikte Europese of nationale autoriteiten om persoonlijk advies te verstrekken. Twee andere diensten worden binnenkort toegevoegd: Intellectual Property Helpdesk en Europe Direct. Samen vormen deze assistentiediensten echt een 'one-stop-shop' voor het aanvragen van hulp;
  • een tool voor feedback waarmee gebruikers problemen of moeilijkheden kunnen melden die ze tegenkomen bij het gebruik van het portaal;
  • de Single Market Obstacles Tool (SMOT) is een tool die is voorzien in de SDG-verordening om anoniem gegevens te verzamelen over obstakels voor de interne markt bij burgers en bedrijven. De geïdentificeerde problemen helpt bij het stellen van politieke prioriteiten;
  • toegang tot verschillende online diensten.

Voor meer informatie kan je terecht op de pagina's

Your Europe voor burgers

Your Europe voor bedrijven

Once Only is live

Online grensoverschrijdende procedures zullen ingrijpend worden vereenvoudigd dankzij het technische systeem 'Once Only' (OOTS). Op 12 december heeft de Europese Commissie de basisinfrastructuur van het OOTS gelanceerd. Dit is een nieuwe technische oplossing op EU-schaal die grensoverschrijdende formaliteiten aanzienlijk efficiënter en minder kostbaar zal maken voor burgers, bedrijven en overheidsinstanties. Het OOTS is ontworpen om compatibel te zijn met de toekomstige digitale portemonnee van de EU (EU Digital Wallet).

Terwijl ze controle houden over hun eigen gegevens, hoeven burgers en bedrijven niet langer dezelfde documenten herhaaldelijk op te zoeken en te verstrekken. Met het nieuwe systeem kunnen ze hun documenten automatisch laten uitwisselen tussen de instanties van de interne markt door eenvoudigweg aan de bevoegde autoriteiten te vragen deze rechtstreeks op te halen bij authentieke bronnen.

Concreet zal het Once Only-systeem het leven van burgers vergemakkelijken, bijvoorbeeld wanneer ze verhuizen of in het buitenland werken, studeren of met pensioen gaan. Voor al deze procedures hoeven gebruikers alleen maar in te loggen op de online beheerportalen van elk EU-land en het overdragen van de benodigde bewijzen aan te vragen. Ook de oprichting, het beheer en de sluiting van een bedrijf zullen aanzienlijk worden vereenvoudigd, wat de voor KMO’s aanzienlijk zal verminderen.

Om dit te bereiken, hebben de ontwikkelingsteams van de Commissie, BOSA en andere lidstaten gezamenlijk de technologische basis en het operationele en veiligheidskader opgezet om Once Only te kunnen realiseren. In april, juni en oktober 2023 werden drie projectathons georganiseerd om het systeem tussen EU-landen te testen en te implementeren.

Het is nu tijd voor de ongeveer 80.000 nationale bevoegde autoriteiten van de EU (waarvan bijna 900 voor België) om verbinding te maken met dit systeem, waardoor eindgebruikers (burgers en bedrijven) er optimaal van kunnen profiteren.

Het DG Vereenvoudiging en Digitalisering van de FOD BOSA is verantwoordelijk voor de technische en nationale coördinatie van de implementatie van dit uitgebreide en complexe programma. Niet minder dan 16 Belgische partners werken hand in hand om SDG te implementeren. De juridische, technische en operationele samenwerking was nog nooit zo intens op alle bestuursniveaus in België.

SDG Gathering & Looking forward 2023

Kon je er niet bij zijn, maar is de implementatie van de Single Digital Gateway relevant voor jou? Geen probleem, we hebben alle presentaties van het evenement verzameld, inclusief lezingen, demonstraties en materiaal van op de stands van de SDG-markt.

Meer weten?

Weg en houdende wijzigingbiedt toegang tot een netwerk van nationale portalen in overeenstemming met de verordening betreffende de Single Digital Gateway

Your Europepromotie videos voor burgers en ondernemers

EU Member States celebrate Go-Live of the Once-Only Technical System

Verordening (EU) 2018/1724 tot oprichting van één digitale toegangspoort voor informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing en houdende wijziging

Building the single digital gateway together

Samenwerkingsakkoord Single Digital Gateway | News.belgium

Bron : Fod Bosa, december 2023

Mots clés

Articles recommandés

Steeds meer kmo-werkgevers schakelen jobstudenten in !

Vorig jaar werd 1 op 20 werknemers in België ontslagen