Het enige wat de NBB van faillissement redt, is haar goud


​​

Het faillissement van Van Hool heeft veel stof doen opwaaien. Maar in de eerste drie maanden van dit jaar zijn er 1.918 bedrijven failliet gegaan in België. Dat komt neer op bijna één faillissement per uur.

Zou het kunnen dat ook de Nationale Bank van België (NBB) binnenkort op de lijst van failliete bedrijven staat?

Veel lezers zullen fronsen bij deze vraag.

De Nationale Bank is een overheidsinstelling en kan dus niet failliet gaan? Zo eenvoudig is het niet. De NBB is een naamloze vennootschap die genoteerd is op Euronext. Het bedrijf, dat volgend jaar zijn 175-jarig bestaan viert, kampt met grote verliezen. Vorig jaar leed het voor de tweede keer op rij zware verliezen en de vooruitzichten zijn dat dit de komende jaren zal aanhouden. Alleen al in 2023 heeft de bank 3,4 miljard euro verloren en volgens haar eigen schattingen zal dit verlies de komende jaren oplopen tot 10,8 miljard euro.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt slechts 10 miljoen euro.

Dit is voor 50% in handen van de staat en voor 50% in handen van particuliere aandeelhouders. Inclusief de reserves komt het eigen vermogen op 4,2 miljard euro. Dit betekent dat het verlies van 2023 bijna al het eigen vermogen heeft vernietigd. De NBB stevent dus af op een negatief eigen vermogen, wat betekent dat het aandeel, dat al van 2.500 naar 450 euro is gedaald, niets meer waard is. In een normaal bedrijf zouden de aandeelhouders de raad van bestuur vragen of het bedrijf kan worden gered door herstelmaatregelen of zouden ze voorstellen om faillissement aan te vragen.

STEL DAT HET BELANGRIJKSTE ACTIEF VAN UW BEDRIJF IN UW BEDRIJF ZIT, OP UW BALANS STAAT MAAR NIET VAN UW BEDRIJF IS...


Het enige wat de NBB van faillissement redt, zijn haar goudreserves.

Deze worden regelmatig herwaardeerd, wat resulteert in een meerwaarde van 14 miljard euro. Zonder dit goud zou de NBB de deuren moeten sluiten. Maar het bijzondere is dat hoewel deze goudreserves op de balans van de NBB staan, ze geen deel uitmaken van de activa van de bank. De NBB vermeldt op haar website: "De goudreserves behoren tot de gehele gemeenschap en niet alleen tot de aandeelhouders van de Nationale Bank." Stel je voor dat het belangrijkste actief van je bedrijf in je bedrijf zit, op je balans staat maar niet van je bedrijf is. Absurdistan!

Het is niet logisch dat de NBB beursgenoteerd is.

In de Europese Unie is alleen de Griekse centrale bank ook in deze situatie. In Italië is de situatie ook bijzonder: de Banca d'Italia is in handen van 172 commerciële banken. Toen de regering voorstelde een deel van de goudvoorraad, de vierde ter wereld, te verkopen om de staatsschuld af te lossen, bleek dit onmogelijk, omdat het goud niet toebehoorde aan de Italianen of de regering, maar aan de Banca d'Italia en dus aan haar aandeelhouders, concludeerde professor Colombatto, directeur van het fiscaal en economisch onderzoekscentrum. De toenmalige voorzitter van de ECB, Mario Draghi, voegde zich bij hem en vroeg de regering de onafhankelijkheid van de Banca d'Italia volledig te respecteren. De verkoop werd geannuleerd.

Regeringen moeten zich bezighouden met hun kerntaken, namelijk beleid voeren.

Monetair beleid wordt gevoerd door centrale banken. Om uit deze absurde situatie te geraken, is de enige oplossing de NBB van de beurs te halen, waarbij de overheid de 50% van de aandelen die in handen zijn van particuliere aandeelhouders terugkoopt. Met welk geld? Wel, de overheid moet zich terugtrekken uit commerciële entiteiten. En verkopen, via de beurs indien mogelijk, Belfius en haar participatie in BNP Paribas-Fortis en Proximus. Waarom vinden we hier niets over in de verkiezingsprogramma's?


In het belang van zijn optimale verspreiding bieden wij u een automatische vertaling van dit artikel met behulp van kunstmatige intelligentie.
De Stichting is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en de nauwkeurigheid van deze machinevertaling.
Dit artikel is oorspronkelijk in het Frans geschreven, dus het is de Franse versie waarnaar in alle gevallen moet worden verwezen. Terug naar de originele taal.Mots clés

Articles recommandés

De inflatie bedroeg in mei 4,9%, net zoals in april.

De papieren 136F-aangifte zal dus niet langer worden gebruikt Vanaf 1 januari 2025 worden de aanvragen vereenvoudigd en voortaan elektronisch gebeuren.

Even gas terugnemen? Tijdregistratie verbetert work-lifebalans voor vier op de tien werknemers