Jobstudenten (in Wallonië) ruilen de zomer voor de lente: maar liefst 20% minder zomerjobs

Met de verkiezingen in aantocht, is de hervorming van de schoolvakanties opnieuw een belangrijk aandachtspunt. Zo is er het voorstel om de kalenders van het Nederlands- en Franstalige onderwijs beter op elkaar af te stemmen.

Uit een studie van Partena Professional blijkt dat de nieuwe vakantieplanning de bezetting van studentenjobs sinds 2021 aanzienlijk heeft veranderd, vooral bij Franstalige studenten.

De traditionele sterke activiteit tijdens de zomermaanden verschuift geleidelijk naar de maanden februari en april. De klassieke zomerjobs zijn zelfs met 20 procent gedaald.

Een duidelijke afname van de zomeractiviteit vanaf 2021

Elk jaar sinds 2021 werken Franstalige studenten minder in de maanden juli en augustus, het aantal gewerkte uren verschuift vooral naar februari en maart. Uit een onderzoek van HR- en salarisdienstverlener Partena Professional blijkt een significante daling van 22,3% in het aantal gewerkte uren door studenten in augustus. In dezelfde periode steeg het aantal gewerkte uren in april met 46,3%.

" Deze opvallende verschuiving is het gevolg van de verandering van de schoolkalender, we zien significante verschillen in de werkgewoonten van Franstalige en Nederlandstalige studenten. In 2023 gaven Nederlandstalige studenten vooral hun voorkeur aan werk tijdens hun paasvakantie in april en hun zomervakantie in juli en augustus. Terwijl Franstalige studenten, die recent een langere herfstvakantie hebben, hun werk vooral rond de maanden februari en maart plannen," legt Wim Demey, Customer Intelligence Manager bij Partena Professional, uit.

Verschillende partijen hebben al voorgesteld om ook de Nederlandstalige leerlingen de Franstalige schoolkalender te laten volgen. Mocht dit gebeuren dan zal de vermindering van het aantal werkende studenten in de zomer nog sterker kunnen worden.

Momenteel is 16,84% van de uren die studenten werken geconcentreerd in juli en augustus, terwijl dit cijfer met 14,10% lager ligt voor Franstalige studenten.

Sommige sectoren worden meer dan andere getroffen door de daling van het aantal werkende studenten

Sommige sectoren hebben sterk te lijden onder deze verschuiving, met name die sectoren die sterk afhankelijk zijn van studentenjobs in de zomer. Zo zijn studenten in de schoonmaak- en ontsmettingssector en bedrijven die vallen onder het aanvullend paritair comité voor de bedienden het meest actief in juli en augustus. Dit blijven bijzonder belangrijke periodes voor deze gespecialiseerde bedrijven, in tegenstelling tot de rest van het jaar.

Om dit contrast te illustreren: in augustus 2023 was 24,84% van het personeel in deze bedrijven student, terwijl slechts 4,42% van het personeel student was in februari van dat jaar.

Andere sectoren daarentegen beginnen sinds kort te profiteren van de constantere beschikbaarheid van studenten doorheen het hele jaar. Vooral het hotelwezen en de zelfstandige detailhandel vallen op door de evenwichtige spreiding van werk over de 12 maanden, wat de flexibiliteit van de bijdrage van het studentenpersoneel bewijst.

Horeca nog steeds erg populair bij studenten

De werkvoorkeuren van studenten veranderen met de seizoenen en zijn goed voor gemiddeld 1,9% van het totaal aantal gewerkte uren per jaar. Wim Demey, Customer Intelligence Manager bij Partena Professional, beschrijft de situatie:

"De horeca springt eruit als de meest populaire sector, goed voor 11,3% van het gemiddelde aantal uren dat studenten werken. In juli en augustus stijgt dit aandeel zelfs aanzienlijk tot 16% à 17%".

Daarentegen zijn studenten goed voor slechts 0,4% van het totale aantal uren bij het aanvullend paritair comité voor de bedienden. Er bestaan dus duidelijke verschillen tussen sectoren en dit blijft niet zonder gevolgen. De schoolhervorming beperkt zich dus niet tot een simpele aanpassing van het lesrooster; ze geeft actief vorm aan de beschikbaarheid van jobstudenten.

Efficiënte maar onderbenutte werknemers

Gemiddeld werkt een student ongeveer 114 uur per jaar per studentenjob, met een gemiddeld uurinkomen van €13, wat neerkomt op een totaal van €1.492 bruto per jaar.

Tegelijkertijd is het interessant om te zien dat elke student gemiddeld 1,6 studentenjobs heeft, een cijfer dat sinds 2019 constant is gebleven. Deze gegevens benadrukken zowel de effectiviteit van studenten in hun werk als het onbenutte potentieel van toegestane uren.

"Deze cijfers tonen aan dat studenten hun goedgekeurde uren niet maximaal benutten, met slechts ongeveer 9% die deze limiet bereikt", concludeert Wim Demey, Customer Intelligence Manager bij Partena Professionnal.

Mots clés