Woon-werkverplaatsingen en beroepsverplaatsingen : welke kilometervergoedingen in 2024 ?

De werkgever kan een kilometervergoeding toekennen aan werknemers die met hun wagen professionele verplaatsingen maken. Het bedrag van deze kilometervergoeding wordt elk kwartaal herzien en aangepast in functie van de evolutie van de brandstofprijzen.

De maximale kilometervergoeding voor de woon-werkverplaatsingen en beroepsverplaatsingen bedraagt 0,4269 EUR/km.

Dit bedrag is geldig vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2024 (Omzendbrief nr.733 dd. 15 december 2013 – Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding. – Periode van 1 januari 2024 t.e.m. 31 maart 2024, BS 20 december 2024-).

Indien deze maximumgrens wordt gerespecteerd, kan de forfaitaire kilometervergoeding vrij van RSZ en belastingen worden toegekend.

Sommige cao’s blijven de kilometervergoeding op jaarbasis indexeren. Voor deze cao’s bedraagt de vergoeding voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024 € 0,4280 per kilometer.

Bron : sociale zekerheid, ondernemingen, januari 2024 - Besox


FiscaliteitDeg & PartnersUpdate kilometervergoeding voor werkgevers – Eerste kwartaal 2024

Mots clés

Articles recommandés

Fiscaal woonplaatsattest (276conv) - indienen van gegroepeerde aanvragen via MyMinfin

Absenteïsme: Nog nooit waren zoveel werknemers frequent ziek afwezig van het werk (16%)

Budgettaire toestand België 2024: update van het Monitoringcomité en meerjarenplan 2025-2029