Laatste dagen om dit jaar een koopkrachtpremie te bestellen!

De koopkrachtpremie is een uitzonderlijke maatregel van de federale regering, waardoor bedrijven die goede resultaten hebben geboekt in 2022, hun werknemers een premie kunnen toekennen tot 750 euro netto, vrijgesteld van sociale lasten en belastingen. Deze premie is bedoeld om de koopkracht van werknemers te verhogen en de lokale economie te ondersteunen, door de begunstigden in staat te stellen de premie te besteden aan essentiële of ecologische producten en diensten. Maar let op, u heeft nog maar een paar uur om de koopkrachtpremie voor dit jaar te bestellen! Hier is wat u moet weten over deze voordelige premie, de voorwaarden, de beperkingen, de belastingen en de context.


Wie kan de koopkrachtpremie toekennen?

De koopkrachtpremie kan worden toegekend door bedrijven die in 2022 een hoge of uitzonderlijk hoge winst hebben gerealiseerd. Een hoge winst wordt gedefinieerd als hoger dan het gemiddelde van de voorgaande vier jaar. Een uitzonderlijk hoge winst wordt gedefinieerd als 10% hoger dan de hoge winst. De koopkrachtpremie kan ook worden toegekend door bedrijven die hiertoe verplicht zijn door een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst. De voorwaarden voor verplichte toekenning worden bepaald tijdens sectoronderhandelingen.


Wie komt in aanmerking voor de koopkrachtpremie?

De koopkrachtpremie kan ten goede komen aan werknemers in loondienst, zelfstandigen en ambtenaren die gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst of een statuut met de werkgever die de premie toekent. Onafhankelijke bedrijfsleiders, mensen die een vrij beroep uitoefenen, of mensen die een werkloosheidsuitkering ontvangen, kunnen geen aanspraak maken op de premie. De koopkrachtpremie moet worden toegekend aan alle werknemers zonder discriminatie, tenzij een objectieve differentiatie gerechtvaardigd is door criteria gerelateerd aan de functie, prestaties of de persoonlijke situatie van de werknemer.


Wat is het bedrag van de koopkrachtpremie?

Het bedrag van de koopkrachtpremie kan oplopen tot 750 euro netto per werknemer voor het jaar 2023. Dit bedrag kan worden aangepast op basis van de arbeidstijd, de duur van het contract, of de datum van indiensttreding van de werknemer. Het bedrag van de koopkrachtpremie mag niet meer zijn dan 10% van de hoge of uitzonderlijk hoge winst van het bedrijf. De koopkrachtpremie mag niet in de plaats komen van andere bestaande of geplande voordelen, noch van loonsverhogingen of conventionele premies.


Wat is de sociale en fiscale status van de koopkrachtpremie?

De koopkrachtpremie heeft een gunstige sociale en fiscale status, waardoor het interessanter is dan een vergelijkbare loonsverhoging. De koopkrachtpremie is vrijgesteld van gewone sociale lasten, zowel voor de werkgever als voor de werknemer. De werkgever moet alleen een werkgeversbijdrage van 16,5% betalen over het bedrag van de premie. De koopkrachtpremie is ook vrijgesteld van belastingen, zowel voor de werkgever als voor de werknemer. De werkgever kan het bedrag van de premie aftrekken van zijn belastbare winst. De werknemer hoeft geen bedrijfsvoorheffing of persoonlijke bijdragen te betalen over het bedrag van de premie.Hoe bestelt u de koopkrachtpremie?

De koopkrachtpremie neemt de vorm aan van een papieren of elektronische consumptiecheque, die kan worden besteld bij een erkende uitgever, zoals Monizze, Edenred, of Sodexo. De koopkrachtpremie moet vóór 31 december 2023 worden besteld om te kunnen profiteren van de gunstige sociale en fiscale status. De koopkrachtpremie moet vóór 31 maart 2024 worden uitgedeeld aan de werknemers. De koopkrachtpremie is geldig tot 31 december 2024


Hoe besteedt u de koopkrachtpremie?

De koopkrachtpremie kan worden besteed bij Belgische handelaars die maaltijdcheques en/of ecocheques accepteren. De koopkrachtpremie is bedoeld om de lokale economie te ondersteunen en het verbruik van essentiële of ecologische producten en diensten aan te moedigen. De koopkrachtpremie kan worden gebruikt voor de aankoop van voedingsmiddelen, hygiëneproducten, eerste levensbehoeften, milieuvriendelijke producten of diensten, culturele, sportieve of educatieve producten of diensten, of producten of diensten gerelateerd aan duurzame mobiliteit.


Waarom de koopkrachtpremie bestellen?

De koopkrachtpremie is een unieke kans voor werkgevers om hun werknemers te belonen voor hun inspanningen en resultaten, terwijl ze profiteren van fiscale en sociale voordelen. De koopkrachtpremie is ook een unieke kans voor werknemers om te genieten van extra netto koopkracht, terwijl ze lokale handelaars en moeilijke sectoren ondersteunen. De koopkrachtpremie is dus een win-win-maatregel, die bijdraagt aan het herstel van de economie en sociale cohesie.


Onze Aanbeveling

Als u een werkgever bent die goede resultaten heeft behaald in 2022, of die verplicht is de koopkrachtpremie toe te kennen door een sectorale overeenkomst, raden wij u aan de koopkrachtpremie te bestellen vóór 31 december 2023, om te profiteren van de gunstige status van deze premie, en om uw werknemers een plezier te doen. Als u een werknemer bent die recht heeft op de koopkrachtpremie, raden wij u aan de koopkrachtpremie te besteden vóór 31 december 2024, om te profiteren van uw extra netto koopkracht, en om lokale handelaars en sectoren in nood te ondersteunen. De koopkrachtpremie is een uitzonderlijke maatregel, die misschien niet herhaald wordt. Laat deze kans niet voorbijgaan!

Mots clés