Lijst van de niet essentiële bedrijven

List van "Handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking"


Telethuiswerk is verplicht bij alle niet essentiële bedrijven, welke grootte zij ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent.
Voor de functies waar telethuiswerk niet kan toegepast worden, moeten de bedrijven de nodige maatregelen nemen om de naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Deze regel is eveneens van toepassing op het vervoer georganiseerd door de werkgever.
De niet essentiële bedrijven die in de onmogelijkheid zijn om voormelde maatregelen te respecteren moeten sluiten.

Bijlage bij het ministerieel besluit van 18 maart 2020
 • De wetgevende en uitvoerende machten, met al hun diensten;
 • De medische zorginstellingen, met inbegrip van de diensten voor preventieve gezondheidszorg;
 • De instellingen voor zorg, opvang en bijstand voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen;
 • De asiel en migratiediensten met inbegrip van asielopvang en detentie in het kader van gedwongen terugkeer;
 • De integratie en inburgeringsdiensten;
 • De telecominfrastructuur en -diensten en digitale infrastructuur;
 • De media, de journalisten en de diensten van de communicatie;
 • De diensten voor de afvalophaling en -verwerking;
 • De hulpverleningszones
 • De diensten van private en bijzondere veiligheid;
 • De politiediensten;
 • De diensten van de medische hulpverlening en de dringende medische hulpverlening;
 • Defensie;
 • De Civiele Bescherming;
 • De inlichtingendiensten- en veiligheidsdiensten, met inbegrip van het OCAD;
 • De justitiediensten en de beroepen die daaraan verbonden zijn: justitiehuizen, magistratuur en penitentiaire instellingen, jeugdinstellingen, elektronisch toezicht, gerechtsdeskundigen, gerechtsdeurwaarders, gerechtspersoneel, vertalers-tolken, advocaten.
 • De Raad van State en de administratieve rechtscolleges;
 • De internationale instellingen en diplomatieke posten;
 • De noodplannings- en crisisbeheerdiensten;
 • De Algemene Administratie van douane en accijnzen;
 • De crèches en scholen, met het oog op het organiseren van opvang;
 • De universiteiten en hogescholen ;
 • De taxidiensten, de diensten van het openbaar vervoer, de luchthavens en essentiële diensten ter ondersteuning van luchtvervoer, luchtverkeersleiding en planning, spoorvervoer, personenvervoer en logistiek.
 • De leveranciers en transporteurs van brandstoffen, en de leveranciers van brandhout;
 • De handelszaken en bedrijven die tussenkomen in het kader van de voedselketen, de voedingsnijverheid, land- en tuinbouw, productie van meststoffen en visserij;
 • De productieketens die niet kunnen worden stilgelegd omwille van technische redenen
 • De verpakkingsindustrie verbonden aan de toegelaten activiteiten;
 • De apotheken en farmaceutische industrie;
 • De hotels;
 • De dringende pech- en herstellingsdiensten voor voertuigen;
 • De diensten die essentieel zijn voor dringende herstellingen die een veiligheids- of hygiënerisico inhouden;
 • De postdiensten;
 • De begrafenisondernemingen en crematoria;
 • De overheidsdiensten en -infrastructuur die een rol hebben in de essentiële dienstverlening van de toegelaten categorieën;
 • De waterhuishouding;
 • De inspectie- en controlediensten;
 • De sociale secretariaten;
 • De noodcentrales en ASTRID;
 • De meteo- en weerdiensten;
 • De uitbetalingsinstellingen van sociale prestaties;
 • De energiesector (gas, elektriciteit en olie): productie, transmissie, distributie, markt;
 • De watersector: drinkwater, zuivering, winning, distributie;
 • De chemische industrie;
 • De productie van medische instrumenten;
 • De financiële sector: banken, elektronisch betalingsverkeer en alle diensten die hiervoor nuttig zijn, handel in effecten, financiële markinfrastructuur, buitenlandse handel, diensten die instaan voor de bevoorrading van cash geld, geldtransporten, geldverwerkers en de financiële berichtgeving tussen banken;
 • De grondstations van ruimtevaartsystemen;
 • De productie van radio-isotopen;
 • Het wetenschappelijk onderzoek van vitaal belang;
 • Het internationaal transport;
 • De havens;
 • De nucleaire en radiologische sector.

Handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking

  Tags

  • Coronavirus
  • Steunmaatregelen