MAR in het Duits

De Minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel (MAR) is nu beschikbaar in een Duitstalige versie, zowel voor de verenigingen en stichtingen als voor de boekhoudplichtige ondernemingen andere dan verenigingen en stichtingen.

Het gaat hierbij om officieuze vertalingen.

Bron : CBN, nieuws, januari 2023

Mots clés

Articles recommandés

Beloven, beloven, beloven…

Hoe ga je om conflicten van belangen tussen een bestuurder en een vereniging te beheren?

Duurzaam ondernemen in Brussel