MASP: POUS - UPDATE : in concreto ...

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen communiceerde dat het vanaf 01 maart 2024 in principe verplicht is om uniestatusbewijzen via het PoUS-systeem aan te vragen. Evenwel, rekening houdende met de organisatorische impact en de beperkte periode waarin je je als operator kon voorbereiden, besliste de AAD&A dat het tot nader order mogelijk blijft om de Uniestatusbewijzen nog steeds via de vertrouwde procedure aan te vragen (PLDA).

Wat wil dit concreet zeggen?

Voor uitgaande zendingen:

  • Aanvragen via PLDA blijven mogelijk.
  • Aanvragen via PoUS zijn mogelijk.

Voor aankomende zendingen:

  • De Belgische Administratie zal de huidige uniestatusbewijzen, afgegeven in andere lidstaten, nog steeds aanvaarden.
  • Aanvragen van uniestatusbewijzen in andere lidstaten via PoUS zijn mogelijk: Voor deze zendingen dien je als operator een PN in te sturen in het PoUS-systeem! Ten slotte dien je een afgedrukt PoUS-document voor te leggen bij de regionale diensten om de vrachtlijst af te schrijven (SDR print die de “Proof” in printable pdf genereert).

Hou er rekening mee dat

het mogelijk is dat je in andere lidstaten bijkomende stukken dient voor te leggen bij het gebruik van Uniestatusbewijzen niet aangevraagd via PoUS.

Het is belangrijk dat je de nodige voorbereidingen treft om op termijn deze aanvragen via het EU Customs Trader Portal in te dienen. De AAD&A is momenteel immers bezig met de uitrol van de nieuwe douaneapplicaties in kader van het MASP. PLDA en zijn functionaliteiten zullen dan ook binnen afzienbare tijd volledig verdwijnen.

Link e-learning PoUS

FiscaliteitF.F.F.MASP: vanaf 1 maart 2024 moeten operators het nieuwe EU Proof of Union (PoUS) systeem gebruiken!


Mots clés

Articles recommandés

Ontdek de 9 praktische gidsen voor exporteren!

5 beoordelingscriteria om als innovatieve startup te scoren

Populistisch beleid leidt tot lagere welvaart