Meer Brusselse kmo’s met ontslagplannen in laatste kwartaal - Brusselse rekruteringsplannen vallen terug tot laagste niveau in 3 jaar

De ontslagintenties van kmo’s blijven beperkt in het vierde kwartaal tot één op tien kmo’s, maar in Brussel zien we een verdubbeling t.o.v. vorig kwartaal: 14% van de kmo’s denkt er aan ontslag. Slechts één op vijf Brusselse kmo’s denkt aan aanwerven. Dit is het laagste niveau gemeten in september in drie jaar, lager dan september 2020.

Dit is de meest recente prognose op basis van de bevraging van SD Worx in september 2023 bij 656 kmo-bedrijfsleiders.

Stijging ontslagintentie vooral bij de kmo’s van 5 tot 100 werknemers

Annelies Rottiers kmo-adviseur van SD Worx: “Gemiddeld voorziet een op tien kmo’s in België in het laatste kwartaal een ontslag. Hoewel de Brusselse kmo’s vorig kwartaal nog het minst dachten aan ontslaan (slechts 6%), is dit cijfer nu meer dan verdubbeld (14%). Ter vergelijking: het was geleden van april 2020 en december 2022 dat de Brusselse regio vergelijkbare hoge cijfers vertoonde (resp. 16 %en 15%). De stijging doet zich vooral voor bij kmo’s van 5 tot 100 werknemers; het is sinds midden vorig jaar hoger in de industrie en bouw.”


Q4-Aanwervingsplannen van Brusselse kmo’s op laagste punt in 3 jaar

Annelies Rottiers, kmo-adviseur van SD Worx: “Na een heropleving van het vertrouwen bij onze Brusselse kmo’s in de eerste helft van 2023 zien we nu lagere rekruteringsintenties en hogere ontslagintenties. Een op de vijf (21%) zal in het laatste kwartaal van 2023 aanwerven. Ook vorig kwartaal kende Brussel de laagste aanwervingsintenties (met 29%), in tegenstelling tot het tweede kwartaal (toen het hoogste). Bij drie kwart van de kmo’s gaat het om uitbreiding van personeel, maar het gaat wel minder over vast werk (minder dan de helft nl. 46%), terwijl dit in Vlaanderen voor 80% om vast werk gaat.”


Over de studie

In de driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van SD Worx zijn voor de 54e keer een voor België representatief aantal kmo's bevraagd naar hun verwachtingen over tewerkstelling. Hieraan namen 656 bedrijven van 1 - 250 werknemers deel tussen 8 en 20 september 2023. Het betreft een online bevraging van de kmo’s in België aan de hand van een representatieve steekproef waarbij het onderzoeksbureau CityD-WES de respondenten via e-mail aanspreekt. De studie wordt ieder kwartaal herhaald. Er wordt gewogen volgens regio en organisatiegrootte in functie van de populatie van kmo’s. De resultaten zijn representatief voor alle kmo’s in België. De wegingen zijn kleiner dan twee met uitzondering van kmo’s uit Wallonië (2,75). Voor de volledige steekproef bedraagt de foutenmarge 3,8% (betrouwbaarheidsinterval van 95%).

Imago : freepik

Mots clés

Articles recommandés

De inflatie bedroeg in mei 4,9%, net zoals in april.

Georganiseerde criminaliteit: Raad brengt verslag uit over criminaliteitsbestrijding in de EU

FOD Justitie publiceert jaarverslag 2023 ! Ontdek het zelf !