Meest deeltijds werk bij min 25-jarigen en 50-plussers

Mediaanloon van halftijds werk stijgt nauwelijks met leeftijd (studie IESE- SD Worx)

Deeltijds werk piekt bij de -25-jarigen en bij de 50-plussers. Bij vrouwen primeert deeltijds werk voor alle leeftijden, met uitzondering van de leeftijd 24-30 jaar, dan zijn er het meest vrouwen voltijds actief. Het mediaanloon varieert weinig naargelang de leeftijd: zeker vanaf 35 jaar blijft het mediaanloon hangen rond een plafond van €1.500 voor vrouwen en €2.500 voor mannen. De jobs waar je het meest deeltijds kan werken zijn: kassier, huishoud- of poetshulp, thuiszorgmedewerkers, psycholoog, dierenverzorger, vroedkundige, zorgkundige, schoonmaker en verkoper. SD Worx baseert zich op de loondata tot eind december 2023, van 106.000 deeltijdse werknemers in de privésector in België.

Met 23% deeltijds werkenden situeert België zich nog steeds in de top 5 van Europese landen. (Vlaanderen binnen Europa: Jobkenmerken - Steunpunt Werk)

Volgens Statbel daalt het percentage licht bij vrouwen. ( Deeltijds werk | Statbel (fgov.be) )

Deeltijdse arbeid spant de kroon bij –25-jarigen

Er is een verband tussen leeftijd en deeltijds werk: er is een opmerkelijke piek bij de -25-jarigen. Meer dan de helft van de -25-jarigen zijn deeltijds aan het werk, mogelijk door de combinatie met studies. Maar deeltijds werkende jongeren werken relatief gezien ook vaker als verkoper, kassier, huishoudhulp of kelner. De piek is het meest uitgesproken bij de mannen, want bij de vrouwen is deeltijds werk ook tussen 35 en 65 jaar hoog, en primeert het zelfs bij de 60-jarigen (grootste piek).

Jeroen Neckebrouck, Assistant Professor, IESE Business School: “Die piek bij de -25-jarigen hebben we meestal niet zo op onze radar staan. Een analyse van de data suggereert dat deeltijds werk hier een keuze is en geen gevolg van een beperktere toegang tot voltijdse jobs bij jongeren. Dus je hebt vooral te maken met -25-jarigen die naast hun studies of andere activiteiten op zoek zijn naar jobs met flexibele werkschemas. Als je het uitsplitst naar geslacht dan zie je dat deeltijds werk bij vrouwen in alle leeftijden primeert, behalve rond de leeftijd van 24-30 jaar; dan werkt het merendeel van de vrouwen voltijds. Hoewel we weten dat vrouwen typisch langer studeren, blijft het verschil toch opmerkelijk. Deeltijds werk vind je het meest in horeca, maar ook in gezondheidszorg, kunst/recreatie, administratie, en handel.”


Mediaanloon bij halftijds werk verschilt weinig vanaf 35 jaar

Bij halftijdse betrekking (50%) gaan de lonen weinig stijgen met leeftijd; vanaf 35 jaar blijft het mediaan loon quasi gelijk en blijft het hangen rond de €1.700. Dit is nog meer het geval bij vrouwen; waar het doorsnee loon voor halftijds werk blijft hangen op ongeveer €1.500; bij mannen schommelt de mediaanwaarde vanaf 35 jaar rond de €2.500.

Virginie Verschooris, specialist verloning bij SD Worx: “Het mediaanloon voor parttime werk lijkt weinig toe te nemen met leeftijd. Op basis van deze momentopname, bereikt het mediaanloon bij vrouwen al rond de 30 jaar het plafond van €1.500 bij mannen schommelt het eerder tussen de €2.500 en €3.000. Daarbij zien we natuurlijk grote verschillen, afhankelijk van de sector of functie; zo verdient een (klinisch) psycholoog halftijds €2.300, een zorgkundige €1.770 (mediaan). Het zijn vaak jobs die een 24/7 dienstverlening voorzien, ook op zon- en feestdagen, dus waarvan meer flexibiliteit verwacht wordt. Vandaar dat deze jobs dan ook meer in trek zijn voor een deeltijdse of 4/5 arbeidsduur. Bij het 4/5 regime vertonen de mediaanlonen van mannen en vrouwen minder verschillen.”

Top 10 functies met deeltijds werk

Wil je graag deeltijds werken, dan zijn volgende functies misschien iets voor jou? Bij deze top 10 functies zijn minstens 60% van de mensen deeltijds aan het werk. Bovendien merkt SD Worx bij bepaalde functies zelfs een toename van het aandeel deeltijds werk de laatste vijf jaar, dit is bijvoorbeeld het geval bij kassier, huishoudhulpen, vroedkundige en reisagenten.


Over de analyse van de loondata

Analyse op basis van de meest recente loondata van SD Worx tot en met eind december 2023 bij 17.500 werkgevers met minstens 1 deeltijds tewerkgestelde met name 106.000 deeltijdse werknemers, op een totale populatie van 37.000 werkgevers met meer dan 1,1 miljoen medewerkers in de privésector. Werkgevers kunnen nog correcties doorgeven. De cijfers zijn gebaseerd op de laatste loongegevens van SD Worx, de grootste loonberekenaar van België. De resultaten zijn bijzonder betrouwbaar door de omvang van de steekproef en de databron: ze zijn gebaseerd op werkelijke gegevens van de loonadministratie. De statistische analyse formuleert inzichten op groepsniveau en is in lijn met de toepasselijke wetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bron : SD work, februari 2024


Mots clés

Articles recommandés

Spaanse regering plant wetswijziging aan ‘Gouden Visum’ verblijfsvergunning

35,4% van de ondernemers blijft werken zolang ze kunnen. Omdat ze het financieel nodig !

Aantal vrouwen dat loopbaanonderbreking neemt, is voorbije jaren sterk gedaald !