Moratorium op faillissementen verlengd tot 17 juni 2020 !

Het koninklijk besluit bijzondere machten van minister van Justitie Koen GEENS, minister van KMO’s en Zelfstandigen Denis DUCARME en minister van Economie Nathalie MUYLLE gericht op de tijdelijke bevriezing van de faillissementsprocedures die het resultaat zouden zijn van de huidige crisis, werd verlengd. Het moratorium loopt voortaan tot 17 juni 2020 !


Context
Een onderneming, een kmo, een zelfstandige, een beoefenaar van een vrij beroep die zijn betalingen niet meer uitvoert en van wie het krediet geschokt is (waarbij de banken geen krediet meer toekennen) gaat failliet. Deze faillietverklaring kan plaatsvinden op vraag van een schuldeiser, op vraag van het parket of op aangifte van het faillissement door het bedrijf zelf. Dan wordt een curator belast met het beheer van de faillissementsgoederen en met het voldoen van de schuldeisers. Bij de afsluiting van het faillissement, gaat de curator over tot de vereffening van de onderneming door het te gelde maken van de activa en de schuldvorderingen ervan te recupereren.

Uit een recente enquête die op verzoek van de Economic Risk Management Group (ERMG) werd gehouden bij ondernemingen en zelfstandige blijkt het dat de Belgische economie lijkt geleidelijk recht te krabbelen. De verbetering blijft echter gering en de bevraagde ondernemingen wijzen ook op een verhoogd faillissementsrisico, in het bijzonder voor bepaalde bedrijfstakken die waarvoor dat risico al groot was “ -NBB, “ Het omzetverlies van Belgische ondernemingen verkleint wat maar verhoogde faillissementsrisico’s wijzen op permanente schade in bepaalde bedrijfstakken -.

Effecten
Het besluit beoogt om de faillissementsprocedure niet te laten starten voor de ondernemingen die zwaar getroffen zijn door de crisis, maar die tot 18 maart in goede gezondheid verkeerden. Concreet,
 • worden deze ondernemingen beschermd tegen inbeslagnemingen;
 • kunnen zij niet failliet verklaard worden op vraag van hun schuldeisers (maar wel op vraag van het openbaar ministerie, of met de instemming van de debiteur zelf);
 • kunnen de lopende contracten niet opgezegd worden voor wanbetaling;
 • wordt de debiteur tijdelijk niet verplicht om een aangifte van faillissement te doen;
 • beslist de ondernemingsrechter of een debiteur kan genieten van deze opschorting als deze laatste haar inroept als verdediging.

Deze hervorming beoogt niet de ondernemingen die zich al in een faillissementssituatie bevonden. De frauduleuze faillissementen zullen natuurlijk nog steeds vervolgd worden door de parketten.

Bron : Minister Ducarme, perscommuniqué, 13 mei 2020, "COVID19 : moratorium op faillissementen verlengd tot 17 juni - “Financiële ademruimte voor onze kmo’s in moeilijkheden blijft langer van kracht”


   Tags

   • FAILLISSEMENT
   • Moratorium