Nieuw advies: correctie van de jaarrekening

De Commissie voor boekhoudkundige normen publiceert CBN-advies 2020/12 - Correctie van de jaarrekening. Hierin worden de gevallen behandeld waarin ondernemingen een door de algemene vergadering goedgekeurde jaarrekening kunnen corrigeren. Het betreft een update van CBN-advies 2014/4 in het licht van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

 1. Inleiding
 2. Bepalingen van het WVV
 3. Opmaak, goedkeuring en neerlegging van de jaarrekening
 4. Vennootschappen
 5. VZW’s & IVZW’s
 6. Stichtingen
 7. Aanpassing van de bedragen van het voorafgaande boekjaar
 8. Correctie van de jaarrekening
 9. De twee correctievormen
 10. De “vrijwillige” correctie (artikel 3:19, § 1, eerste lid WVV (vennootschappen); 3:48, § 1 eerste lid WVV (VZW’s & IVZW’s); en 3:53, eerste lid WVV (stichtingen))
 11. De “verplichte” correctie (artikel 3:19, § 1, tweede lid WVV (vennootschappen); 3:48, § 1, tweede lid WVV (VZW’s & IVZW’s); en 3:53 tweede lid WVV (stichtingen))
 12. Bestuursbeslissingen
 13. Te goeder trouw verworven rechten
 14. Impact van een correctie van de statutaire jaarrekening van een vennootschap die tot een groep behoort op de geconsolideerde jaarrekening van deze groep
 15. Procedure en boekhoudkundige verwerking van de correctie
 16. In hoofde van vennootschappen, VZW’s en IVZW’s
 17. Principe: de correctie wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de vennoten verenigd in vergadering (vennootschappen) of algemene vergadering (vennootschappen, VZW’s en IVZW’s)
 18. Uitzondering: correctie uitgevoerd door het bestuursorgaan
 19. In hoofde van stichtingen

Bron: CBN

  Tags

  • WVV
  • correctie jaarrekening