Nieuw ontwerpadvies : vermogensklem bij omzetting VZW in coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming

Het nieuwe ontwerpadvies van de Commissie is een update van CBN-advies 2021/06 - Vermogensklem bij de omzetting van een VZW in een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming. Dit ontwerpadvies verduidelijkt de boekhoudkundige verwerking van het nettoactief van een VZW die omgezet wordt in een coöperatieve vennootschap, alsook de daaruit voortvloeiende onbeschikbaarheid van dit nettoactief.

AccountancyF.F.F.CBN-advies 2021/06 – Vermogensklem bij de omzetting van een VZW in een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming


Reageren op dit ontwerpadvies kan tot en met woensdag 27 september 2023.

Mots clés

Articles recommandés

Blijvende onzekerheid ontrent de fiscale neutraliteit van de vereenvoudidge zusterfusie ...

Op weg naar circulair ondernemen, inbegrepen voor KMO's : het debat op Kanaal Z

Loonkost per gepresteerd uur steeg vorig jaar met 9,1%