Nieuwe openbare raadpleging voor een ontwerpadvies : Belgische bijkantoren van buitenlandse verenigingen en stichtingen.

De Commissie organiseert een nieuwe openbare raadpleging voor een ontwerpadvies dat beoogt het toepassingsgebied te verduidelijken van het Belgisch boekhoudrecht op buitenlandse verenigingen en stichtingen met een Belgisch bijkantoor. Naast de bespreking van het begrip “bijkantoor”, wordt voor deze verenigingen en stichtingen de publicatieverplichting met betrekking tot de jaarrekening in België toegelicht en wordt er verder ingegaan op de boekhoudkundige verplichtingen voor de Belgische bijkantoren in kwestie.

Text van het ontwerpadvies in bijlage

Reacties ? ​

Reageren kan tot en met dinsdag 10 oktober 2023.

Mots clés

Articles recommandés

Meer dan 500 indicatoren over beroepsrisico’s en arbeidsomstandigheden in België

Regels over soorten van aandelen: nood aan bijsturing en verduidelijking

Knelpunten ….