Nieuwe projectoproep sociale economie!

Oproep tot innovatieve projecten voor sociale en democratische ondernemingen die tot doel hebben nieuwe producten of diensten aan te bieden om te voldoen aan opkomende maatschappelijke behoeften in Brussel.

Sociale en democratische ondernemingen (SDO) vormen de speerpunt van de economische transitie omdat ze goede praktijken hanteren en voortdurend innoveren, om tegemoet te komen aan lokale en wereldwijde behoeften op allerlei domeinen (voeding, mobiliteit, diensten aan personen, digitalisering, bouw, huisvesting, ...). Het Gewest wil deze ondernemingen ondersteunen bij het ontwikkelen van een levensvatbare economische activiteit die beantwoordt aan de behoeften van de Brusselaars, en die niet-verplaatsbare lokale tewerkstelling creëert.

Het doel bestaat erin projecten te steunen die nieuwe diensten of producten ontwikkelen om een antwoord te bieden op nieuwe of onvoldoende ingevulde maatschappelijke behoeften in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waaronder de drie prioriteiten voor deze editie 2023: toegang tot energie en water, tot gezondheidszorg en welzijn en tot netwerken (mobiliteit en digitale diensten).

Om wat te ontvangen?

  • Financiële steun van het Gewest tot 80.000 euro (of 120.000 euro indien partnerschap tussen meerdere SDO's).
  • Toegang tot het begeleidingstraject van COOPCITY (Programma’s Seeds, Blossom en Innovate).

Brussel Economie en Werkgelegenheid organiseert een infosessiebij Coopcity op 30 mei 2023 om 16u30.

(Graag vooraf inschrijven via https://www.flexmail.eu/f-3a80d3cc517f771e)

De deadline voor het indienen van uw kandidatuur is 2 juli 2023 (om middernacht).

Meer info

Bron: Brussel Economie en Werkgelegenheid

Mots clés

Articles recommandés

Vastgoed: Eerste halfjaar 2024 – Dalende verkopen, stabiele prijzen en toestroom van jonge kopers

Stand van zaken op de arbeidsmarkt in België en in de gewesten - Juli 2024

De Fiscale Bemiddelingsdienst publiceerde zonet zijn 14de jaarverslag