Nieuwe wetgeving, opmerkelijke rechtspraak of andere evoluties : de belangrijke ontwikkelingen!

Nieuwe wetgeving, opmerkelijke rechtspraak of andere evoluties? Regelmatig brengt Lauwers Fiscale Advocaten u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen in het vakgebied van de boekhouder en accountant. In dit artikel:


1. Voldoet oud kapitaal van VOF en CommV aan voorwaarden voor VVPRbis?

De minister van Financiën bevestigt dat het initiële kapitaal in aanmerking komt voor een vennootschap onder firma (VOF) en een gewone commanditaire vennootschap (GCV) die opgericht zijn tussen 1 juli 2013 en 30 april 2019. Zo komt er een einde aan de onzekerheid over de toepassing van het VVPRbis-regime.

2. Verhoogde kostenaftrek voor laadstations niet meer combineerbaar met investeringsaftrek.

De Wet van 5 juli 2022 wijzigt de spelregels met ingang van 1 september 2021. De verhoogde kostenaftrek voor een publiek toegankelijk laadstation voor elektrische wagens is enkel van toepassing wanneer geen aanspraak wordt gemaakt op de investeringsaftrek. Wie uiterlijk 31 maart 2023 een investering doet heeft wel nog recht op de afschrijving ten belope van 200 % (later 150 % tot 31 augustus 2024).

3. Wijziging termijn versturen aangetekende opzegbrieven.

Vanaf 1 januari 2023 moet een aangetekende opzegbrief uiterlijk de dinsdag op de post om de daaropvolgende maandag in te gaan. Valt er een feestdag op woensdag donderdag of vrijdag? Dan dient deze zelfs op maandag verstuurd te worden.

4. Terugvordering 10 %-heffing bij onterechte toepassing liquidatiereserve.

Kan een vennootschap de 10 % afzonderlijke aanslag recupereren, wanneer zou blijken dat de voorwaarden voor het aanleggen van de liquidatiereserve destijds niet vervuld waren? Uit het antwoord van de minister van Financiën blijkt dat dit mogelijk is. De vennootschap moet hiervoor wel een bezwaarschrift indienen.

5. Engagement tussen minister van Financiën en ITAA.

De deadline voor de aangifte van de personen- en de vennootschapsbelasting wordt bij wet vastgelegd. In 2023 geldt een overgangsregeling: de aangifte vennootschapsbelasting dient tegen uiterlijk 9 oktober 2023 te worden ingediend en de aangifte in de personenbelasting dient tegen uiterlijk 18 oktober 2023 te worden ingediend.

6. Belasting op effectenrekeningen van toepassing op buitenlandse burgers?

In een nieuwe FAQ van 5 september 2022 geeft de belastingdienst aan dat de belasting op effectenrekeningen van toepassing is op Luxemburgse belastingplichtigen. Ook personen die wonen in Oostenrijk, Hongkong, Kirgizië, Moldavië, de Democratische Republiek Congo, Zweden, Tadzjikistan en Turkmenistan vallen onder de belasting.

7. Btw-vrijstelling voor dienstencheques – onkosten.

Schoonmaakbedrijven, instellingen voor gezinshulp en andere erkende bedrijven, die vergoed worden via dienstencheques, zijn voor die prestaties vrijgesteld van btw. Een nieuwe omzendbrief bevestigt dat de btw-vrijstelling ook van toepassing is op onkostenvergoedingen als er sprake is van één enkele dienst.

8. Nieuwe verplichting voor inkomsten uit auteursrechten.

Vanaf 1 januari 2022 voegt de wetgever aan artikel 57, lid 1 WIB92 toe dat inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten voortaan altijd op een individuele fiche 281.45 verantwoord moeten worden, ongeacht hun kwalificatie.

Mots clés

Articles recommandés

Btw-tarief van 6 % voor de afbraak en heropbouw van woningen (vanaf 01.06.2024)

MyMinfin, meer mogelijkheden dan u denkt

Uitstel voor btw-plichtigen - zomervakantie 2024 : aangiften, opgaven en betalingen