Nieuwsbrief voor de AML compliance officers

De rol van de AML compliance officers ('AMLCO’s') in de strijd tegen witwassen van geld en financiering van terrorisme ('SWG/FT') is essentieel.

Precies omdat de opdrachten van de AMLCO’s zo belangrijk zijn, wil de FSMA de informatie-uitwisseling met de AMLCO’s uitbreiden, onder meer door de publicatie van nieuwsbrieven en de organisatie van events die speciaal aan hen gewijd zijn.

In het kader publiceert de FSMA een nieuwsbrief ter attentie van de AMLCO’s om hen te informeren over de recente ontwikkelingen inzake SWG/FT en de toekomstige events.Met deze derde editie (zie in bijlage) gaat het om de organisatie van de tweede editie van de AMLCO Day die op 17 oktober 2023 zich specifiek zal richten op de asset management sector, en de publicatie van de richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) voor het gebruik van oplossingen voor de aanvaarding van klanten op afstand, en van een rapport van de Financial Action Task Force (FATF) over de strijd tegen ransomware.

Bron : FSMA, juli 2023

Mots clés

Articles recommandés

Loonbonus : recordaantallen en gemiddelde bedragen toegekend in 2023

Absenteïsme: Nog nooit waren zoveel werknemers frequent ziek afwezig van het werk (16%)

Btw-aftrek volgens het algemeen verhoudingsgetal of het werkelijk gebruik - tolerantie in 2024 !