Ontslag en Covid-19: opschorting van de opzeggingstermijnen (22 juni 2020)

Wij kondigden u in een eerdere flash aan dat een wetsvoorstel werd ingediend in de Kamer om de opzeggingstermijnen tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht ingevolge de COVID-19-crisis op te schorten.


Deze wet zou in werking treden vanaf de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad.


Dit is thans gebeurd. De wet werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op maandag 22 juni 2020.


Welke zijn de gevolgen voor de lopende of vanaf vandaag betekende opzeggingstermijnen? Wij nodigen u uit om onze vorige flash te lezen.


Bron: Tetra Law

Mots clés