Ontslag en Covid-19: opschorting van de opzeggingstermijnen in geval van tijdelijk werkloosheid

Sinds het begin van de Covid-19-pandemie blijft de opzeggingstermijn van een werknemer ontslagen vóór of tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht normaal lopen tijdens deze periode, terwijl in het geval van tijdelijke werkloosheid om economische redenen de opzeggingstermijn wordt opgeschort.


Eind april werd een wetsvoorstel ingediend in de Kamer om de opzeggingstermijnen ook tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht ingevolge de COVID-19-crisis op te schorten.


Na een aantal wijzigingen, voorziet de op 11 juni door de Commissie voor Sociale Zaken aangenomen tekst dat de opzeggingstermijnen bij ontslag ophouden te lopen tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, met uitzondering van de opzeggingstermijnen die reeds vóór 1 maart zijn ingegaan.


In geval van ontslag door de werknemer blijft de opzeggingstermijn echter lopen tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid.


Bron; Tetra Law

Mots clés

Articles recommandés

Eén op zes aanwervingen met vast contract eindigt al binnen de zes maanden : 35,5% door ontslag; 64,5% waren ‘fast quitters’’

Meer Brusselse kmo’s met ontslagplannen in laatste kwartaal - Brusselse rekruteringsplannen vallen terug tot laagste niveau in 3 jaar

Kmo’s in Brussel plannen minste ontslagen tot september