Op weg naar circulair ondernemen, inbegrepen voor KMO's : het debat op Kanaal Z

Op 15 april 2024 vond op Kanaal Z een debat plaats dat werd georganiseerd door de FOD Economie, waarin de circulaire economie en haar belang voor kmo’s centraal stonden. Het debat bracht vertegenwoordigers uit de overheid, het middenveld en de bedrijfswereld samen om de praktische aspecten en de urgentie van circulariteit te bespreken.

Noodzaak en uitdagingen van circulaire economie

De deelnemers waren het erover eens dat de recente crises de transitie naar een meer circulaire economie hebben versneld en het bewustzijn hebben vergroot. Ondanks de aanwezige wil om te veranderen, blijkt uit het debat dat het implementeren van circulaire praktijken niet eenvoudig is. Bedrijven missen soms de nodige kennis over het concept en de Europese regelgeving drukt hen op de noodzaak om hun productieprocessen te herzien.

Overheidsinitiatieven en ondersteuning

De FOD Economie lanceerde het sensibiliseringsproject "tijdvoorcirculair", onderdeel van het Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht.

Het project is in juni 2023 gestart en omvat drie delen:

> een zelfevaluatietool

> een website, met inbegrepen een test (uw circulaire analyse)

> een communicatiecampagne om kmo’s te informeren over de voordelen van circulariteit.

Daarnaast bieden zowel de federale als gewestelijke overheden steun en begeleiding aan bedrijven die willen overstappen naar circulaire praktijken.

Blijf op de hoogte

Het debat op Kanaal Z biedt een diepgaande kijk op de implementatie van circulaire economie in bedrijven en de beschikbare ondersteuning op federaal en regionaal niveau. Wilt u meer weten over inzichten en concrete stappen om circulaire principes toe te passen in uw bedrijf?

BEKIJK HET DEBAT ROND CIRCULAIRE ECONOMIE

KNELPUNTEN - SAMENVATTING


Mots clés

Articles recommandés

Partena Professional en Paybix bundelen krachten om internationale tewerkstelling te vergemakkelijken

Vijf hervormingsprioriteiten voor deze legislatuur

Van de naar de code van de openbare weg ... : ins en outs ...