PB aangifte : welke indieningstermijn voor belastingplichtigen met een juridische constructie ?

Belastingplichtigen

  • oprichters van een juridische constructie in 2023
  • of die een dividend hebben verkregen van een juridische constructie in 2023
  • of die enig ander voordeel hebben verkregen van een juridische constructie in 2023,

moeten bij hun aangifte een bijlage 276 CJC (per juridische constructie) met aanvullende informatie bijvoegen.

Deze bijlage is verplicht, maar moet nog verder worden uitgewerkt vooraleer ze beschikbaar te stellen in Tax-on-web.

Als gevolg hiervan krijgen alle belastingplichtigen die in 2023 (voor het inkomstenjaar 2022) een juridische constructie hebben aangegeven, automatisch 16 oktober 2024 als uiterste termijn om hun aangifte in te dienen. Ze hoeven hiervoor niets te doen.

Belastingplichtigen die dit jaar voor het eerst een juridische constructie aangeven, kunnen zoals voorzien de specifieke termijn van 16 oktober 2024 aanvragen door het daartoe voorziene vakje in hun online aangifte aan te vinken wanneer ze hun aangifte verzenden.

Als die belastingplichtigen een voorstel van vereenvoudigde aangifte hebben ontvangen, moeten ze een aangifte indienen. Ze kunnen ook de specifieke termijn van 16 oktober 2024 aanvragen. Hiervoor moeten ze vóór 15 juli 2024 telefonisch contact opnemen met hun bevoegde taxatiedienst om een eventuele inkohiering van hun voorstel van vereenvoudigde aangifte vanaf 15 juli tegen te houden.

Mots clés