Preferentiële oorsprong: inwerkingtreding vrijhandelsovereenkomst EU-Nieuw-Zeeland

De vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland(externe link), die op 9 juli 2023 in Brussel is ondertekend, zal op 1 mei 2024 in werking treden.

De informatienota over de oorsprongsregels zal in de laatste week van april worden gepubliceerd op onze website. Ondertussen kan de tekst van de vrijhandelsovereenkomst worden geraadpleegd in het Publicatieblad van de Europese Unie(externe link). De oorsprongsregels en oorsprongsprocedures zijn terug te vinden in hoofdstuk 3.

Vragen over deze oorsprongsregels mogen worden gestuurd naar de Dienst Douanewetgeving

Mots clés

Articles recommandés

Nieuwe regels voor bronbelastingprocedures (FASTER)

Belasting op broeikasgasemissies : europees burgerinitiatief !

OECD updates AI Principles to stay abreast of rapid technological developments