Sociale verkiezingsprocedures in de kijker !

Vanaf 13 mei tot en met 26 mei is het weer zo ver: in 7402 ondernemingen kunnen de werknemers deelnemen aan het democratisch proces om werknemersafgevaardigden aan te duiden die hen gaan vertegenwoordigen in het Comité voor de preventie en bescherming op het werk en/of in de Ondernemingsraad.

De verkiezingen vinden in principe om de 4 jaar plaats. Dit betreft één verkiezingsdag, maar aan deze eigenlijke verkiezing gaat een strikte procedure van 150 dagen vooraf, wanneer er beslissingen moeten worden genomen en begrippen worden afgebakend zodat op de verkiezingsdag duidelijk is welke spelers er zijn en wat hun rol is.

Met het oog hierop startten zo’n 7402 bedrijven de procedure sociale verkiezingen op, tot de oprichting of hernieuwing van ongeveer 7402 Comités en 4167 Ondernemingsraden.

De verkiezingsprocedure die eindigt met de daadwerkelijke verkiezingen beslaat een periode van 150 dagen en moet volgens strikte regels en termijnen worden

Meer informatie over de sociale verkiezingsprocedure kan u vinden onder het thema Sociaal overleg in de rubriek Sociale verkiezingen 2024.

De brochure (PDF, 1.48 MB) betreffende de sociale verkiezingen van 2024, voor de hernieuwing en oprichting van ondernemingsraden en comités voor preventie en bescherming op het werk, is ook beschikbaar (zie ook in bijlage). Deze brochure (PDF, 1.48 MB) verduidelijkt de verschillende stappen van de verkiezingsprocedure en enkele bijhorende begrippen.

Mots clés

Articles recommandés

Vijf hervormingsprioriteiten voor deze legislatuur

Bent u verkozen op 9 juni 2024? Wat is uw recht op verlof?

De belangrijkste economische misvattingen in de campagne