Stand van zaken Belgische overheidsfinanciën

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) heeft zich het voorbije jaar uitgesproken over de Europese budgettaire governance. In de komende periode zal hij veeleer focussen op de Belgische overheidsfinanciën. De houdbaarheid daarvan is immers belangrijk om de toekomst van ons sociaal model te garanderen.


Voor een beter begrip van deze materie werd een diagnoseverslag opgesteld. Daarin wordt het concept van houdbare overheidsfinanciën meer in detail gedefinieerd en wordt de toestand van de financiën van de federale overheid en van de gefedereerde entiteiten in perspectief gezet. Tot slot bevat het verslag de conclusies die de CRB uit deze analyse heeft getrokken.


In een volgende fase zal er worden ingezoomd op specifieke aandachtspunten, zoals de impact van de klimaattransitie op de (houdbaarheid van) de overheidsfinanciën. U kan de komende evenementen en publicaties volgen op het platform voor het debat over de overheidsfinanciën.

Mots clés

Articles recommandés

54 miljard extra overheidsuitgaven op 15 jaar

Het Belgische register van uiteindelijke begunstigden (UBO): stand van zaken en rol van organisaties

Stand van zaken op de arbeidsmarkt in België en in de gewesten - juli 2022