SUMMER DEAL

De zomerperiode is meestal een periode van ontspanning: we passen onze routines en ritmes aan, en maken van deze rustige periode gebruik om de balans op te maken van het jaar dat al halverwege is. Een deugddoende periode...

Zomerstop

We passen dan ook graag een zomerstop in voor uw e-news: een welverdiende pauze voor een enthousiast team dat elke week paraat staat voor de nieuwsbrief op dinsdagnamiddag. 4 keer per maand bezorgt dit team u artikels over fiscaliteit en trends, belangrijke topics die een impact hebben op ons beroep, al dan niet rechtstreeks gelinkt aan fiscaliteit.

We zullen de verspreiding van de nieuwsbrief in juli en augustus beperken tot 2 nummers, respectievelijk tot de twee eeste brieven van de maand, de ene keer geconcentreerd op fiscaal nieuws, de andere keer op trends. Begin september keren we uitgerust terug om het normale ritme van de publicaties weer op te pikken, en meer informatie te geven over het congres dat er dan snel aankomt. Hou zeker de volgende nieuwsbrieven in het oog!

Community

Via de nieuwsbrief willen we elke week op een dynamische manier het community-gevoel versterken: we brengen onze leden bijeen doorheen gedeelde waarden, uitdagingen, interessegebieden, vragen en ervaringsuitwisseling.

Maar vergis u niet: de nieuwsbrief is het tastbare bewijs van de mooie dynamiek die bestaat binnen het FFF, maar is niet mogelijk zonder uw inbreng.

De informatie die u elke week kan lezen, is het resultaat van een groepsdynamiek en een uitwisseling van competenties. De auteurs die hiertoe bijdragen vertrouwen ons elke week hun teksten toe, die een kwaliteitsvolle en actuele uitwisseling mogelijk maken. Wij staan er dan ook op hen uitdrukkelijk te bedanken.

Wil u ook bijdragen? - info@forumforthefuture.be
Optimisme is een mooi eigenschap tijdens deze zomerperiode. En daar investeert het Forum volop in!

U heeft het begrepen: we rekenen op uw medewerking ! Wil u ook uw mening delen, onderwerpen aanreiken en deelnemen aan het debat door bij te dragen aan onze publicaties, en dit onder uw naam?

Versterk ons auteursteam: wij nodigen u uit om onder eigen naam of onder de naam van het kantoor waarvoor u werkt, fiscale vraagstukken, opiniestukken, aandachtspunten, trends, goede praktijken... te publiceren.

Slechts een voorwaarde wordt hieraan verbonden: wij zijn niet op zoek naar veel informatie, maar vooral naar belangrijke topics, die zinvol zijn. Wij geven voorrang aan kwaliteit boven kwantiteit. Waardevolle informatie willen wij helpen verspreiden, evalueren en aandacht geven binnen de community van het Forum For the Future. Op die manier betrekken wij iedereen in de vele veranderingen die volop plaatsvinden.

Bedankt voor uw enthousiasme! Geniet van de zomer!

   Tags

   • Forum for the future
   • auteur
   • nieuwsbrief
   • zomerstop