Tijdelijke werkloosheid tot einde van jaar voor zwaarst getroffen sectoren en bedrijven

Bedrijven die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis, zullen tot het einde van het jaar gebruik kunnen blijven maken van het systeem van tijdelijke werkloosheid omwille van corona. Minister van economie Nathalie Muylle heeft daarvoor een KB klaar dat ingaat op 1 september. Dat zei ze vandaag tijdens een bedrijfsbezoek aan Plopsaland in De Panne.

Nathalie Muylle: “Het systeem van tijdelijke werkloosheid is bijzonder belangrijk geweest om bedrijven en werknemers doorheen de coronacrisis te helpen. Bedrijven konden hun verminderde werklast opvangen via het systeem, terwijl tijdelijk werkloze werknemers verbonden bleven aan het bedrijf en hun koopkracht beschermd werd. Het aantal tijdelijk werklozen liep de laatste maanden aanzienlijk terug, tot 400.000 in juli. Omdat de impact van de coronacrisis groot blijft voor sommige sectoren en bedrijven, verlengen we het soepele systeem van tijdelijke werkloosheid omwille van corona tot het einde van het jaar. Andere bedrijven zullen gebruik kunnen maken van tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen, als ze een omzetdaling kunnen aantonen van minstens tien procent.”

In juli telde ons land 400.000 tijdelijk werklozen, twee derde minder dan op het hoogtepunt van de coronacrisis in april. Toen ging het om 1,2 miljoen tijdelijk werklozen.

Ook pret- en themaparken volgen die evolutie, zo kon minister Muylle vaststellen tijdens een bezoek aan Plopsaland. Sinds 1 juli kunnen pret- en themaparken opnieuw de deuren openen. In juli hadden de pretparken nog slechts 248 tijdelijke werkloze werknemers, tegenover 1.039 werknemers in april.

Ondanks die positieve trend, blijven sommige sectoren of bedrijven nog altijd veel hinder ondervinden van de coronacrisis. Minister Muylle verlengt het soepele systeem van tijdelijke werkloosheid omwille van corona voor die zwaarst getroffen sectoren en bedrijven. Daartoe heeft ze een KB klaar dat ingaat op 1 september. Concreet gaat het om:

 • Bedrijven die 20% tijdelijke werkloosheid kunnen aantonen (alle vormen) op het totaal aantal aangegeven dagen in de periode april – juni
 • Sectoren die gevat zijn door een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad waardoor hun activiteiten beperkt worden

Wat de tweede optie betreft, komen volgende beperkte sectoren in aanmerking:


Andere bedrijven: tijdelijke werkloosheid bij omzetverlies van 10 procent

Bedrijven die niet onder het systeem van tijdelijke werkloosheid omwille van corona vallen, kunnen vanaf september tot het einde van het jaar een soepele vorm van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen kan vanaf september worden ingeroepen door bedrijven die kunnen aantonen dat ze nog economische redenen hebben om arbeiders op tijdelijke werkloosheid te zetten en dat ze een omzetdaling hebben van minimaal 10 procent in vergelijking met dezelfde trimesters van het voorgaande jaar als ze bedienden  in tijdelijke werkloosheid om economische redenen willen zetten.

Het nieuwe systeem kent een aantal versoepelingen tegenover de normale tijdelijke werkloosheid om economische redenen. Voor arbeiders wordt de maximumduur van een volledige schorsing – waarna minstens een verplichte week werkhervatting moet worden ingevoerd – verhoogd van 4 naar 8 weken. Voor bedienden wordt de administratieve procedure versoepeld  en wordt de toegelaten jaarlijkse maximumduur van de tijdelijke werkloosheid verhoogd met 8 weken.

Werkgevers moeten de werknemers die in tijdelijke werkloosheid worden gesteld, minstens twee vormingsdagen per maand aanbieden. Op die manier wordt gegarandeerd dat er verder geïnvesteerd wordt in de kennis en vaardigheden van de werknemers.
Het soepele systeem van tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen bestaat van 1 september 2020 tot 31 december 2020. De bedoeling is om nadien terug te keren naar het klassieke systeem.

De economische werkloosheid wordt vergoed aan 70% van het begrensd loon. Het supplement van 5,63 euro per dag is voor rekening van de werkgever.

Bron: RVA

   Tags

   • 31 december 2020
   • Coronavirus
   • TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS ECONOMISCHE REDENEN
   • Tijdelijke werkloosheid