Toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten bevorderen

De Ministerraad van 15 december 2023 gaat, in het kader van het gemeenschappelijke actieplan “toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten bevorderen” goedgekeurd op 19 november 2021, akkoord met de update van het charter “toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten”.

Versie 2018 van het charter was het onderwerp van een grondige evaluatie, wat resulteerde in een volledig vernieuwde tekst en een nieuwe structuur opgebouwd rond 14 principes.

Doel

Het charter richt zich tot federale aanbesteders. Het heeft als doel om de uitvoering van de regelgeving inzake overheidsopdrachten te sturen, om zo de toegang van kmo’s – en voornamelijk de micro- en de kleine ondernemingen – tot deze opdrachten te bevorderen.

Vernieuwingen

De principes werden in een logischere volgorde geplaatst en verder uitgewerkt. Over het algemeen werd, waar mogelijk, getracht om het charter praktischer te maken aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Daarnaast werden ook bepaalde aandachtspunten toegevoegd of uitgebreid. Het charter werd geactualiseerd om rekening te houden met de evoluties van het wetgevend kader (betalingsmodaliteiten etc.).

Er werd een nieuw principe toegevoegd betreffende de permanente opleiding van aanbesteders en het voortdurend informeren van de ondernemingswereld.

Bijlage

Bovendien zal het charter aangevuld worden met een bijlage die typeclausules op maat van kmo’s herneemt. Die bijlage zal aan de aanbesteders praktische voorbeelden van clausules ter beschikking stellen die (al dan niet) kunnen worden overgenomen in de bestekken in functie van bepaalde scenario’s.

Bron : Ministerraad van 15 december 2023


Mots clés

Articles recommandés

Netto financieel vermogen van Belgische gezinnen met 62,5 miljard euro gestegen in 2023

Voor beter verbonden overheidsdiensten voor mensen en bedrijven

Loonbonus : recordaantallen en gemiddelde bedragen toegekend in 2023