Toerisme, cultuur & events: nog 20 dagen om een beroep te doen op deze herlanceringsfondsen

Wacht niet langer! Je hebt nog tot 30 oktober de tijd om een beroep te doen op de financiële steun en herlanceringsfondsen die visit.brussels in het leven geroepen heeft. Ga na of je volgende project in aanmerking komt, want de voorwaarden werden hier en daar aangepast.

Beheerders van toeristische, culturele en erfgoedattracties, actoren uit de artistieke en culturele wereld, evenementenlocaties, organisatoren van evenementen, de hieronder beschreven fondsen zijn bedoeld voor jullie. Wat is het, voor wie, hoeveel, hoe, wanneer en onder welke voorwaarden? Hier zijn al enkele antwoorden op die legitieme vragen.
Sinds 2 juli zijn er op deze pagina van de website van visit.brussels verscheidene oproepen tot het indienen van projecten gepubliceerd. Er werden evenwel enkele aanpassingen doorgevoerd die hieronder aangeduid staan met "nieuw".


1. STEUNFONDS VOOR BRUSSELSE B2C EN B2B EVENEMENTEN
Dit fonds heeft tot doel de B2C Brusselse evenementen te ondersteunen om zich uit te rusten met materiaal voor bescherming, hygiëne, tellen... (1.500.000 euro totaalbudget, maximum 25.000 euro per exploitant).
Nieuw: Vanaf nu beschikbaar voor organisatoren van b2b-evenementen en verlengd voor evenementen die t/m 31/12/2021 plaatsvinden

BETROKKEN EXPLOITANTEN
 • Organisatoren van culturele, toeristische en populaire evenementen en evenementen voor het grote publiek, die plaatsvinden op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest– 19 gemeenten (met uitzondering van evenementen die reeds door het gewest of een andere subsidiërende instantie worden gefinancierd, voor hetzelfde soort uitgaven).
 • b2b-evenementen organisatoren (conferenties, meetings, congressen die op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest plaatsvinden – 19 gemeenten).

UITGAVEN DIE IN AANMERKING KOMEN
Alle uitgaven in verband met de uitrusting van beschermingsmiddelen in het kader van de gezondheidscrisis: beschermings- en hygiëne-uitrusting, tools voor het beheer van de bezoekersinstroom, de flow en het tellen van personen, kosten in verband met de beveiliging (en/of bewaking, stewards, enz.) en kosten in verband met de implementatie van ‘touchless’ oplossingen.
De subsidie zal worden toegekend volgens de volgende verdeling:
voor evenementen met maximaal 200 personen bedraagt de toegekende subsidie maximaal € 10.000 excl. btw;
 • voor evenementen met maximaal 1000 personen bedraagt de toegekende subsidie maximaal € 17.500 excl. btw;
 • voor evenementen met meer dan 1000 personen bedraagt de toegekende subsidie maximaal € 25.000 excl. btw.

BELANGRIJKSTE TOEKENNINGSCRITERIA
 • Het evenement moet worden georganiseerd tussen 01.07.2020 en 31.12.2021.
 • Het evenement moet plaatsvinden op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (19 gemeenten) en gericht zijn op het grote publiek
 • Deze projectoproep staat open van donderdag 2 juli 2020 tot en met vrijdag 30 oktober 2020.
FAQ-lijst, gedetailleerde criteria en een link naar deze oproep tot het indienen van projecten


2. STEUNFONDS VOOR INVESTERINGEN IN ‘TOUCHLESS’ TECHNOLOGIE
Dit fonds is bedoeld om de ontwikkeling van ‘touchless’ diensten te steunen, om de heropening van de verschillende attracties en culturele locaties te vergemakkelijken en zo de bezoekers gerust te stellen (totaalbudget: 500.000 euro, maximaal 10.000 euro per exploitant).
Nieuw: De maatschappelijke zetel van de aanvrager mag zich eender waar bevinden (maar alleen wanneer de gesubsidieerde activiteit in Brussel plaatsvindt)

BETROKKEN EXPLOITANTEN
Toeristische, culturele en erfgoedattracties.

UITGAVEN DIE IN AANMERKING KOMEN
 • Categorie 1: online-ticketservice en bezoeksregelingssysteem.
 • Categorie 2: audiosysteem waarmee gidsen op afstand kunnen communiceren met bezoekers.
 • Categorie 3: elke digitale oplossing die tot doel heeft de gezondheidsrisico's voor bezoekers te verminderen.

BELANGRIJKSTE TOEKENNINGSCRITERIA
 • Klantgerichtheid, impact op de klantervaring.
 • Categorie 1: mogelijkheid tot interfaceconnectie / Systeeminterconnectie (open API).
 • Categorie 2: mutualiseerbaar.
 • Categorie 3: duurzaamheid van de oplossing.

FAQ-lijst, gedetailleerde criteria en een link naar deze oproep tot het indienen van projecten


3. STEUNFONDS VOOR INVESTERINGEN IN GEZONDHEID EN VEILIGHEID VERBONDEN AAN HET LABEL ‘HYGIËNE & VEILIGHEID’
Deze oproep tot het indienen van projecten heeft tot doel de toeristische, culturele en erfgoedattracties in Brussel te steunen bij de voorbereidingen voor het verkrijgen van het label ‘Hygiëne en Gezondheid’ (totaalbudget: 500.000 euro, maximum 10.000 euro per exploitant).
Nieuw : Het fonds is vanaf nu uitgebreid naar B2B- en B2C- evenementenlocaties

BETROKKEN EXPLOITANTEN
Toeristische, culturele en erfgoedattracties op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

UITGAVEN DIE IN AANMERKING KOMEN
Diverse beschermingsmiddelen, markering en bewegwijzering.

BELANGRIJKSTE TOEKENNINGSCRITERIA
 • Klantgerichtheid (service rechtstreeks bestemd voor de bezoeker en niet voor het personeel).
 • Duurzaamheid van de oplossing.

FAQ-lijst, gedetailleerde criteria en een link naar deze oproep tot het indienen van projecten


4. STEUNFONDS VOOR CONGRESSEN, MEETINGS, B2B-EVENEMENTEN
Deze oproep tot het indienen van projecten heeft tot doel financiële steun te verlenen aan organisatoren van b2b-evenementen (minstens 200 deelnemers, 2 dagen, één overnachting in Brussel) door hen een subsidie toe te kennen voor de betaling van de locatie van hun evenement in 2020 (2.000.000 euro totaalbudget, maximaal 50.000 euro per in aanmerking komend evenement en 50% van het maximumbedrag van de zaalhuur).

BETROKKEN EXPLOITANTEN
Nationale en internationale verenigingen en federaties, ngo’s, stichtingen van openbaar belang, evenementenbureaus en particuliere bedrijven (het is de sponsor van het evenement die toegang heeft tot deze bijstand, niet de locatie waar het evenement plaatsvindt).

UITGAVEN DIE IN AANMERKING KOMEN
Huur van een evenementenruimte in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (waarborg of eindfactuur, verplicht te betalen in 2020).

BELANGRIJKSTE TOEKENNINGSCRITERIA
 • De locatie van het evenement moet zich in het Brussels gewest bevinden.
 • Het evenement duurt minstens twee dagen en een nacht in Brussel.
 • Mogelijkheid tot het indienen van verschillende projecten per organisator.

FAQ-lijst, gedetailleerde criteria en een link naar deze oproep tot het indienen van projecten


5. STEUNFONDS VOOR INVESTERINGEN IN DIGITALE TECHNOLOGIE
Dit fonds ondersteunt langetermijninvesteringen in duurzame digitale technologie die voldoet aan de nieuwe verwachtingen van klanten en bezoekers en die gericht is op het verrijken van hun ervaring (500.000 euro totaalbudget, maximaal 30.000 euro per exploitant, 50% van het totale investeringsbedrag.
Nieuw : De digitale schermen ‘visit.brussels touch’ worden vanaf nu 100% gesubsidieerd

BETROKKEN EXPLOITANTEN
Alle Brusselse toeristische, erfgoed- en culturele actoren, alsook de evenementlocaties en de hotels (in het kader van de culturele communicatie voor deze laatste) die gevestigd zijn op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

UITGAVEN DIE IN AANMERKING KOMEN
Duurzame digitale ontwikkeling die leidt tot concurrentievoordeel door het verbeteren van de klantervaring:
 • categorie 1: digitalisering van de communicatiemiddelen;
 • categorie 2: digitale ervaringen ter plaatse die de ervaring van de bezoeker en zijn culturele ontdekking verrijken;
 • categorie 3: digitale technologie die de organisatie van hybride of multihubvergaderingen/evenementen vergemakkelijkt.

BELANGRIJKSTE TOEKENNINGSCRITERIA
De digitale technologie die met deze subsidie wordt ontwikkeld, moet:
 • ontworpen zijn om inkomstengenererende activiteiten aan te bieden of deze te vergemakkelijken;
 • klantgericht zijn en een duidelijke troef vormen die de aantrekking van bezoekers doet toenemen;
 • duurzaam zijn, ontworpen voor langdurig gebruik;
 • transponeerbaar zijn;
 • innovatief zijn.

FAQ-lijst, gedetailleerde criteria en een link naar deze oproep tot het indienen van projecten (beschikbaar op 20 juli 2020 op deze pagina)


WAT DE VERSCHILLENDE FONDSEN GEMEENSCHAPPELIJK HEBBEN
Deze fondsen hebben elk hun eigen toelatingscriteria en tijdschema's, die allemaal bedoeld zijn om dit jaar nog financiële steun te verlenen aan spelers in de toeristische sector die in het Brussels gewest gevestigd zijn. Projecten die voldoen aan de toelatingscriteria worden verwerkt naargelang de volgorde dat ze binnenkomen.
Bovendien moeten de kandidaten:
 • een gedetailleerd dossier met hun verzoek indienen;
 • de duurzaamheidscriteria respecteren (People, Profit, Planet).
Per fonds kan slechts één project worden ingediend (behalve voor Steunfonds voor congressen, meetings, b2b-evenementen), maar deze verschillende fondsen kunnen worden gecumuleerd (een exploitant kan voor verschillende projecten voor verschillende fondsen indienen).

Bron: visit.brussels

   Tags

   • Cultuur
   • Financiële steun
   • Toerisme
   • events
   • herlanceringsfondsen
   • steunfonds