TOW : verlenging van de indieningstermijn tot en met 15 juli 2019

Sommige burgers ondervinden momenteel moeilijkheden bij het indienen van hun aangifte via Tax-on-web.
Om hen de kans te geven om hun belastingaangifte tijdig in te dienen, verlengen de FOD Financien de termijn tot en met 15 juli 2019.
Vandaag hebben ze al ruim 2 miljoen aangiften ontvangen via Tax-on-web.
Ze verwachten er nog ruim 200.000 extra de komende dagen.

Meer info ? Hoe en wanneer mijn aangifte indienen ?
Bron : FOD Financien, actualiteiten, 9 juli 2019

   Tags

   • Indieningstermijn
   • TOW
   • Verlenging