Tweede verblijven in Frankrijk en de impact van het Nieuwe Frans-Belgisch dubbelbelastingverdrag

Op 9 november 2021 ondertekenden België en Frankrijk een nieuwe overeenkomst voor het vermijden van dubbele belasting inzake inkomstenen vermogensbelasting en ter voorkoming van belastingontduiking en fiscale fraude (hierna: het Verdrag of het DBV). Over het huidige dubbelbelastingverdrag, dat dateert van 1964 en niet langer in lijn lag met de recentste internationale normen, werd intussen al een tiental jaar opnieuw onderhandeld.

Tal van Belgische inwoners (natuurlijke personen) houden Franse onroerende goederen aan als tweede verblijf of als investering (rechtstreeks, dan wel middels (onroerend-goed) vennootschappen zoals Franse sociétés civiles immobilières (SCI’s)). Met deze bijdrage trachten wij de belangrijkste gevolgen van het nieuwe Verdrag voor hen op een rijtje te zetten.

Lees hier de volledige publicatie, die verscheen in "Vermogensplanning in de Praktijk 2022-2".

Bron: Tiberghien

Mots clés

Articles recommandés

Een verdachte belasting te betalen? let op voor phishing!

Een telefoontje van “Card Stop”? Opgepast, dat is fraude!

Basisbankdienst voor ondernemingen : weigeringsgronden !