Van het W.Venn. naar het WVV : steps by steps

De Wet van 6 juni 2019: wet tot wijziging van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen bevat de verwachte concordantietabel WVV.

Wettelijk kader

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen trad in werking op 1 mei 2019.
Speerpunten ervan zijn: vereenvoudiging, flexibiliteit, grondige vernieuwing en een wettelijk kader.
Zie ook de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, en het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 32 van bovenvermelde wet van 23 maart 2019 bevat een verwijzing naar "[...] bijgevoegde concordantietabel [...]", maar deze was nog niet opgenomen in de wet.
De wet van 6 Juni 2019 bevat nu de in artikel 32 bedoelde concordantietabel.

Waakzaamheid

U heeft het zeker en vast al gemerkt: regelmatig komen we via deze weg terug op het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Korte analyses, maar ook verwijzingen naar aandachtspunten of brochures, zoals ‘Hervorming ondernemings- en vennootschapsrecht: wat kan ik ermee?’,.

Heel wat praktische hulpmiddelen, waarvan er nog meer zullen volgen en waarover u direct kan beschikken met onze zoekmotor via de trefwoorden.


      Tags

      • Concordatietabel
      • WVV