Voorschotten op onderhoudsgelden voor de maand februari 2020

De betaling van de voorschotten op onderhoudsgeld door de DAVO zal voor de maand februari uitgevoerd worden na 18/02/2020.

Het inkomensplafond in hoofde van de niet-onderhoudsplichtige ouder werd voor 2019 vastgesteld op het nettobedrag van 1.800 euro per maand, verhoogd met 70 euro netto per kind ten laste.

Bron: https://financien.belgium.be/

      Tags

      • Onderhoudsgeld
      • voorschotten