Voorstelling jaarverslag 2019

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) publiceert vandaag haar jaarverslag 2019. Naar aanleiding daarvan geeft de FSMA ook toelichting over de impact van de coronacrisis op onder meer de beleggings- en pensioenfondsen en over de acties die ze in het kader van de crisis ondernam.

De centrale missie van de FSMA is bij te dragen tot een eerlijke en correcte behandeling van de financiële consument en tot transparante financiële markten. De bevoegdheidsdomeinen van de FSMA zijn: controle van financiële producten, toezicht op de naleving van de gedragsregels, markttoezicht, toezicht op financiële dienstverleners en tussenpersonen, toezicht op de aanvullende pensioenen en bijdragen tot de financiële educatie van het publiek.

Een van de belangrijke aandachtspunten van de FSMA tijdens de coronacrisis was een verscherpte opvolging van de impact van de crisis op de Belgische beleggings- en pensioenfondsen. Uit die opvolging blijkt dat de grootste impact op de beleggingsfondsen midden maart plaatsvond, wanneer de waarde van de activa van deze fondsen met 16 procent was gedaald ten opzichte van eind 2019. Daarna herstelde de situatie zich. Begin juni bedroeg de daling van de activa van de beleggingsfondsen slechts 4 procent meer ten opzichte van eind 2019. Ook de gemiddelde dekkingswaarden van de pensioenfondsen hielden stand. Begin juni bedroegen de dekking van de korte- en langetermijnverplichtingen van deze fondsen respectievelijk 144 en 117 procent, ten opzichte van 153 en 124 procent ‘eind 2019.

Naast een strikte opvolging van de financiële markten, zorgde de FSMA voor de nodige guidance voor de entiteiten onder haar toezicht en voor de nodige informatie voor de consumenten. In het kader van haar missie van consumentenbescherming heeft de FSMA vorige week een campagne tegen online-beleggingsfraude gelanceerd Fraudeurs aarzelen immers niet om misbruik te maken van de actualiteit rond de Covid-19-pandemie om nieuwe slachtoffers te maken. Meer informatie over deze campagne staat in dit FSMA-persbericht.

De coronacrisis heeft de opening van het nieuwe financieel educatief centrum van de FSMA, het Wikifin Lab, uitgesteld. Het Wikifin Lab is een digitaal en interactief centrum en is volledig klaar om de eerste leerlingen van het middelbaar onderwijs te ontvangen. Om een voorsmaakje te geven van het Wikifin Lab, is het jaarverslag van de FSMA geïllustreerd met foto’s genomen in het Lab.
Het jaarverslag kan geraadpleegd worden op de website van de FSMA.

Bron: FSMA

  Tags

  • 2019
  • Beleggingsfondsen
  • Coronavirus
  • Financiële markten
  • Jaarverslag
  • Pensioenfondsen
  • financiële consument