Wanneer zal de overheid de essentiële rol van de accountant inzien?

Ik viel deze zaterdagochtend bijna van mijn stoel… Door het vele werk deze week voor mijn kantoor, onder andere met de publicaties rond het coronavirus, kwam ik er nog niet toe om de exacte inhoud van het ministerieel besluit van 18 maart door te nemen. Ik werd er even stil van…

Begeleider van ondernemingen en zelfstandigen

Het moet gezegd: voor een fiduciaire was deze week een helse uitdaging om zich op enkele dagen tijd te organiseren om de diensten van de cliënten te kunnen blijven waarborgen. Voor ons kantoor was dat zeker het geval. Maar ook voor de kantoren van mijn confraters, verspreid over het hele land.

Het kwam natuurlijk even in ons op, maar de deuren sluiten was op geen enkel moment echt het overwegen waard. Het is onze opdracht om zoveel mogelijk aanwezig te zijn, zeker ook tijdens de moeilijkste momenten.

Sinds de geleidelijke uitbraak van het coronavirus, neemt de angst bij onze cliënten toe. Hen informeren, bijstaan, troosten, ondersteunen… in alles staan wij onze cliënten bij. Dat typeert het dna van ons beroep, de begeleiding, wat onze vertrouwensrelatie elke dag weer versterkt en ons onmisbaar verbindt met de ondernemers en hun teams.

Ja, wij zijn onmisbaar

Als ik het ministerieel besluit van 18 maart doorneem dat exhaustief het volgende vermeldt: ‘Handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking’, en gewoon komaf maakt met ons beroep door er geen aandacht aan te besteden, word ik kwaad….
Maar in de lange lijst van essentiële ondernemingen wordt geen melding gemaakt van bedrijfsondersteunende diensten. Sommigen zullen ons zeggen dat PC 336 wel vermeld is (voorlaatste regel van de bijlage bij het MB).  Inderdaad...

Hoe kan de overheid zich zo mispakken? Hoe kan er zo weinig rekening worden gehouden met de werking van kmo’s en zelfstandigen? Hoe kan onze onmisbare aanwezigheid aan hun zijde gewoon worden doodgezwegen?

‘De justitiediensten en de beroepen die daaraan verbonden zijn’ zijn noodzakelijk, net als advocaten en gerechtsdeurwaarders, sociale secretariaten, en voor de financiële sector: ‘banken, elektronisch bankverkeer…’, maar geen accountants.

Natuurlijk zouden wij niet onmisbaar willen zijn. Maar wij worden vandaag de dag overspoeld met oproepen. Wij staan dag en nacht paraat met contacten en advies, waarvan een groot deel in fine zal worden gegeven aan ondernemers die in grote moeilijkheden verkeren… Wij zijn de artsen van de kleine economie, met eenzelfde vastberadenheid als onze collega’s in de gezondheidszorg, wij proberen de grote schade aan onze economie zoveel als mogelijk te beperken en in te dijken… weliswaar in de schaduw, ver van de media en de lofbetuigingen… Waarschijnlijk worden onze inspanningen daarom als niet noodzakelijk beschouwd.


Wij gaan door… het is essentieel !

Er komt een dag waarop de rekening opnieuw moet worden gemaakt. Waarop bijkomstig en noodzakelijk opnieuw moet worden afgewogen. En waarop we moeten samenkomen om onze rol, het belang ervan en de meerwaarde van eenieder opnieuw te verduidelijken en aan te tonen.

Onze sector legt het werk niet neer. Wij blijven in de schaduw staan, maar zullen onze verantwoordelijkheid opnemen. Beste ondernemers en zelfstandigen: wij staan en blijven aan uw zijde, vandaag en morgen. Wij zullen deze crisis samen te boven komen, daar bestaat geen twijfel over!

      Tags

      • Coronavirus
      • maatregelen