Werkbonus - grensbedragen aangepast op 1 november 2023

Ingevolge de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen, is er met ingang van 1 november 2023 een aanpassing van de grensbedragen voor de berekening van de maximale inhouding op de aanvullende vergoedingen:

Grensbedragen na indexering en met toepassing van de herwaarderingscoëfficiënt:

(in EUR)

voltijds, met gezinslast

voltijds, zonder gezinslast

halftijds, met gezinslast

halftijds, zonder gezinslast

basisbedrag
1.130,44
938,50
565,22
469,25
vanaf 01-11-2022
2.043,35
1.696,40
1.021,67
848,20
vanaf 01-12-2022
2.084,26
1.730,36
1.042,13
865,18
vanaf 01-07-2023
2.100,51
1.743,86
1.050,26
871,93
vanaf 01-11-2023
2.142,51
1.778,73
1.071,26
889,36

Mots clés

Articles recommandés

Loonbonus : recordaantallen en gemiddelde bedragen toegekend in 2023

Absenteïsme: Nog nooit waren zoveel werknemers frequent ziek afwezig van het werk (16%)

Wijzigingen inzake de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen