Werkbonus - grensbedragen aangepast vanaf 1 november 2023

Ingevolge de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen, is er een aanpassing van de loongrenzen en van de maximale verminderingsbedragen voor de berekening van de werkbonus.

Hieronder vindt u in tabelvorm de nieuwe bedragen vanaf 1 november 2023.

Bedienden (*)

S (refertemaandloon aan 100% in EUR)

R (basisbedrag in EUR)

2.054,01
> 2.054,01 en ≤ 2.623,00
> 2.623,00 en ≤ 3.144,45
> 3.144,45

267,42
267,42 - (0,2579 x (S - 2.054,01))
252,26 - (0,2313 x (S - 2.054,01))
0,00

Arbeiders (**)

S (refertemaandloon aan 100% in EUR)

R (basisbedrag in EUR)

2.054,01
> 2.054,01 en ≤ 2.623,00
> 2.623,00 en ≤ 3.144,45
> 3.144,45

288,81
288,81 - (0,2786 x (S - 2.054,01))
272,44- (0,2498 x (S - 2.054,01))
0,00

(*) Onder bedienden moet worden verstaan: de werknemers die moeten worden aangegeven aan 100 %, dus ook bijvoorbeeld arbeiders in de openbare sector.
(**) Onder arbeiders moet worden verstaan: de werknemers die moeten worden aangegeven aan 108 %, dus ook bijvoorbeeld kunstenaars.

Mots clés

Articles recommandés

Absenteïsme: Nog nooit waren zoveel werknemers frequent ziek afwezig van het werk (16%)

Nieuw! Wat is de pensioenbonus en hoe bouwt u die op?