1 op de 8 medewerkers ervaart pesterijen op het werk !

In 2023 gaf 12,9% van de werknemers aan dat ze te maken kregen met pesterijen. Dat blijkt uit een bevraging van externe preventiedienst Liantis bij 9.078 medewerkers, dat ze uitbrengt naar aanleiding van de Vlaamse Week tegen het Pesten die start op 2 februari.

Goed nieuws: dat aantal neemt al sinds de coronacrisis verder af. In 2022 ging het nog om 14,2%. “Een goede evolutie! Maar we moeten erover blijven waken dat we pestgedrag tot 0 herleiden, want elk geval is er één te veel.”

Pesterijen door collega’s of leidinggevenden

Als externe preventiedienst ondersteunt Liantis bedrijven en organisaties bij het uitvoeren van risicoanalyses op de werkvloer. Zo brengt ze bijvoorbeeld ook psychosociale risico’s in kaart. Bedrijven in ons land zijn zelfs verplicht om dit te doen. In 2023 bevroeg Liantis zo 9.078 werknemers over psychosociaal welzijn op de werkvloer. Vervolgens gaf Liantis de bewuste bedrijven en organisaties concreet advies over eventuele actiepunten.

In 2023 gaf 12,9% – ofwel iets meer dan 1 op de 8 medewerkers – aan dat ze het afgelopen jaar geconfronteerd werden met pesterijen op het werk door collega’s of leidinggevenden. Belangrijk: er werd geen definitie gegeven van ‘pesterijen’. De inschatting bleef dus bij de respondenten zelf.

Verdere daling

Hoewel 1 op de 8 nog altijd te hoog blijft, is er wel een dalende trend en lijkt het aantal pestgevallen op de werkvloer af te nemen. Dat is het geval sinds de coronacrisis. Zo bedroeg het percentage in 2019 nog 18,8%, terwijl dat in de daaropvolgende jaren zakte naar 14,6% (2020), 14,2% (2021) en 14,2% (2022).

“Het feit dat nog altijd 12,9% van de werknemers aangeven dat ze te maken hebben met pesterijen, is zeker iets wat de nodige aandacht verdient. We merken dat medewerkers – gelukkig – beter en sneller hun weg vinden als ze zich niet oké voelen”, vertelt Marco Vandamme, expert psychosociaal welzijn bij Liantis. “Wat als pesten ervaren wordt, is voor iedereen verschillend. Het is dus belangrijk dat mensen signaleren aan collega’s of leidinggevenden wanneer iets voor hen grensoverschrijdend is. Het feit dat de pesterijen de laatste jaren lijken af te nemen, heeft daarnaast vermoedelijk te maken met het vele telewerk dat sinds corona zijn ingang vond op de werkvloer. Ook dat kan dus zeker een invloed hebben.”

Tussen mannen en vrouwen bestaat amper een verschil. Mannen geven net iets minder vaak (12,3%) aan dat ze geconfronteerd werden met pesterijen op het werk dan vrouwen (13,0%).

Wat kunnen medewerkers en werkgevers ondernemen?

Volgens Liantis is het zeer belangrijk dat mensen niet blijven zitten met psychosociale problemen. Bovendien bestaat er een concreet stappenplan dat medewerkers kunnen volgen wanneer ze het gevoel hebben dat ze geconfronteerd worden met pesterijen.

“In de eerste plaats is het aangeraden om hiermee naar een collega of leidinggevende te stappen. Kan dit niet? Dan kan je steeds bij je hr-verantwoordelijke, interne vertrouwenspersoon of je werkgever terecht. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat je werkgever verplicht aangesloten is bij een externe preventiedienst die je hierin kan ondersteunen. De contactgegevens van de externe preventiedienst waarbij je werkgever aangesloten is, vind je terug in je arbeidsreglement”, vertelt Marco Vandamme.

Ook werkgevers zelf kunnen actie ondernemen om preventief pestgedrag te voorkomen.

“Creëer in de eerste plaats een klimaat waar grensoverschrijdend gedrag geen of zo weinig mogelijk kans maakt. Vaak start een conflict met een meningsverschil waar te weinig over gecommuniceerd wordt. Streef daarom naar een open cultuur waar mensen in dialoog kunnen gaan met elkaar, waar geluisterd wordt en waar gezocht wordt naar oplossingen”, aldus Vandamme.


Bron : Liantis, pers, februari 2024 - imago : freepix, wirestock

Mots clés

Articles recommandés

Solidariteit : bloed geven met de steun van de ondernemingen ?

FOD Justitie publiceert jaarverslag 2023 ! Ontdek het zelf !

Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek : Welke zijn de gevolgen voor de bestuurders en werknemers?