Aanslagjaar 2024 - modelen van het aangifteformulier : rechtspersonenbelasting en vennootschapsbelasting

Het BS van 15 April 2024 publiceert de drie verwante koninglijke besluiten

> 9 APRIL 2024. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2024, bl. 42634.

> 9 APRIL 2024. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake de belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2024, bl. 42592.

> 9 APRIL 2024. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2024 , bl. 42620.

Mots clés

Articles recommandés

Nieuw KB over ergonomie op het werk en de preventie van MSA

Knelpunten ….

Staatsbons - Uitgifte van 4 juni 2024 - Aankondiging