Accountants/Belastingconsulten – Bedrijfsrevisoren : de resultaten van de recente verkiezingen ...

De Algemene Vergadering  van het IBR van 26 april 2019 verkoos een nieuwe Raad, samengesteld uit 7 Nederlandstaligen en 7 Franstaligen, die het beheer en de toekomststrategie van het Instituut voor de komende drie jaar zal uitstippelen. Hun mandaat loopt tot april 2022.
De Algemene Vergadering van het IAB heeft op 27 april een nieuwe voorzitter, ondervoorzitter en nieuwe raadsleden benoemd verkozen. Daarnaast werden ook  twee commissarissen benoemd.

Instituut van de Bedrijfsrevisoren
Bron:  persbericht 29 april 2019 “ Tom Meuleman verkozen tot nieuwe voorzitter IBR”

Verkozen Raadsleden

 • Tom MEULEMAN, Voorzitter, (PWC Bedrijfsrevisoren) NL
 • Fernand  MAILLARD Vice Voorzitter, (Revisorenkantoor Maillard-Dethier) FR
 • Lieven Acke (Mazars) NL
 • Olivier de Bonhome (O. de Bonhome) (FR)
 • Nico Houthaeve (Deloitte) NL
 • Charles de Streel (Ch. de Streel) FR
 • Wim Rutsaert (Moore Stephens) NL
 • Vincent Etienne (EY) FR
 • Inge Saeys (RSM Belgium) NL
 • Patricia Leleu (KPMG) FR
 • Patrick Van Impe (HLB) NL
 • Noëlle Lucas (BDO) FR
 • Luc Verrijssen (KPMG) NL
 • Raynald Vermoesen (PwC) FR


Instituut van de Accountants en de Belastingconsulten

Verkozen Raadsleden
 • Bart Van Coile, voorzitter NL
 • Vincent Delvaux, ondervoorzitter FR
 • Denise Bauwens NL
 • Didier Bouckaert FR
 • Rolf Declerck NL
 • Johan De Coster NL
 • Jean-Luc Kilesse FR
 • Stéphanie Lorfèvre FR
 • Sindy Maenhout NL
 • Aurore Mons Delle Roche FR
 • Nathalie Procureur FR
 • Gonda Schelfhaut NL
 • Philippe VancloosterNL
 • Hein Vandelanotte NL

Commissarissen
 • Pierre-Yves Heynen FR
 • Nick Verheyden NL


   Tags

   • Commissaris
   • IAB
   • IBR
   • Raad
   • Verkiezingen